Bruksområder | Kjøreplater

Bruksområder: Kjøreplater for midlertidige veier og arrangementer

Multiarena robuste løsninger for kjøreplater er godt egnet til å lage midlertidige veier for idrettsarrangementer, festivaler og andre større arrangementer. De er også ideelle for utendørs arrangementer som juletreplasser og messer.

 • Bygg- og anleggsprosjekter: Kjøreplater beskytter underlaget mot potensielle skader fra tunge kjøretøy og utstyr. De bidrar til å redusere støv og slam, forbedrer sikkerheten, og sikrer effektiv fremkommelighet på byggeplasser, mens de samtidig tilbyr et robust fundament for tyngre maskineri. Dette kommer særlig til sin rett ved større byggeprosjekter som strekker seg over flere måneder, hvor konstant trafikk fra lastebiler og kraner kan medføre betydelig slitasje på underlaget. Ved å implementere kjøreplater på slike steder, forebygges skader og arbeidsforholdene forbedres, med tryggere og mer stabil fremkommelighet for både personell og utstyr.
 • Idrettsarenaer: Kjøreplater kan brukes til å lage midlertidige veier, beskytte gress og andre følsomme overflater under arrangementer, og gir en stabil overflate for utstyr og fotgjengere.
 • Festivaler og arrangementer: Ved å anvende disse robuste elementene bidrar man til å gi en stabil og sikker overflate for både deltakere og utstyr, samtidig som de beskytter underlaget mot skader. Kjøreplater gir også en rask løsning for midlertidige veier og parkeringsplasser. Under arrangementer som fotballkamper og konserter, er det viktig å beskytte banen mot skade. De er et viktig verktøy for å takle utfordringene og forbedre logistikken og sikkerheten på stedet. For eksempel, på musikkfestivaler som Roskilde Festival i Danmark, blir kjøreplater ofte brukt til å lage midlertidige veier og gangstier med hensikt å hjelpe besøkende med å bevege seg trygt rundt på stedet, spesielt når været er ustabilt.
 • Messehaller: Kjøreplater utgjør et viktig verktøy med tanke på å beskytte gulv og tilby et sikkert, stabilt underlag for både utstillere og besøkende. Under arrangementer som handelsmesser og utstillinger, der tunge utstyr og stor menneskestrøm er tilstede, bidrar platene vesentlig til å forhindre skader og ulykker. Deres anvendelse sikrer at enhver person og utstyr i messeområdet kan bevege seg trygt og effektivt på et robust underlag.
 • Juletreplasser og lignende utendørs arrangementer: Man får her en stabil overflate for kjøretøy og utstyr, og beskytter underlaget mot skader og slitasje. På populære julemarkeder kan platene bidra til å beskytte gress og grusområder mot skader forårsaket av tung trafikk.
 • Midlertidige veier og arrangementer: Kjøreplater er ideelle for midlertidige veier, spesielt i terreng som er vanskelig å kjøre på, som våtmarksområder og strandsoner. De ble for eksempel brukt i stor grad under oljeutvinning i Nord-Dakota, USA, med sikte på å skape tilgangsveier på mykt og ustabilt underlag.
 • Anleggs- og byggeplasser: Ved å implementere disse robuste løsningene gir man støtte og beskyttelse for tunge kjøretøy og anleggsmaskiner som arbeider på ujevnt eller mykt underlag.
 • Beskyttelse av underlaget: Kjøreplater kan legges over sårbare overflater, som plen, grus eller asfalt, med sikte på å beskytte dem mot skader forårsaket av tunge kjøretøy eller anleggsmaskiner.
 • Nød- og redningsoperasjoner: Kjøreplater kan raskt installeres med mål om å gi nødetater og redningspersonell tilgang til ulykkessteder eller områder som er vanskelige å nå på grunn av ujevnt terreng eller dårlige forhold.
 • Militære operasjoner: I militære operasjoner kan disse robuste elementene være en viktig ressurs, hvor rask og stabil tilgang til ulike områder er avgjørende for suksess.
 • Landbruks- og skogbruksområder: Kjøreplater kan brukes i landbruket og skogbruket for å beskytte jord og vegetasjon fra skader forårsaket av tunge kjøretøy og maskiner. De forbedrer også tilgjengeligheten i våte eller ujevne områder.

Kjøreplater er altså ekstremt allsidige og kan bidra til effektivitet, sikkerhet og bærekraft i en rekke bransjer og situasjoner. De er en nødvendighet på byggeplasser, med tanke på å beskytte underlag og forhindre skader, samt forbedre fremkommelighet for tunge kjøretøy og utstyr.

Ved arrangementer og festivaler kan disse platene raskt og effektivt skape sikre og stabile midlertidige veier og parkeringsplasser, og de er viktige med tanke på å beskytte følsomme underlag som gress og asfalt.

For nød- og redningstjenester kan kjøreplater være livreddende, da de kan raskt installeres med formål om å gi trygg og stabil tilgang til ulykkessteder, selv i vanskelig terreng. I militære operasjoner kan kjøreplater gi rask og stabil tilgang til områder, noe som kan være avgjørende for suksess.

Også innen landbruket og skogbruket kan kjøreplater være til stor nytte, ved å beskytte jord og vegetasjon mot skader forårsaket av tunge maskiner og kjøretøy, og ved å forbedre tilgjengeligheten i områder med vått eller ujevnt terreng.

Sammenfattet kan kjøreplater være et verdifullt verktøy i mange ulike situasjoner og bransjer. Det er derfor viktig å vurdere bruken av kjøreplater i prosjekter i områder som krever sikring av underlaget, forbedre fremkommeligheten for tunge kjøretøy og utstyr, eller skape midlertidige veier og parkeringsplasser.

 

Bildekavalkade:

Videoer:

Leie eller kjøp? Be om tilbud!

Våre Kjøreplater

SignaRoad

Spørsmål og Svar

 

Multiarena har et bredt utvalg av kjøreplater og kjørematter for midlertidige anlegg, parkeringsplasser og eventområder. I sortimentet finner du DuraDeck Mats, Signa Road Mats, MegaDeck Rig Mats og mobile gulv, alle spesialdesignet for å beskytte sårbare områder som plener, parker, hageanlegg, våtmarksområder og strandsone. Disse slitesterke produktene tåler tung trafikk og tøffe værforhold, og er enkle å montere og demontere. Skreddersydde løsninger er tilgjengelige for å møte dine spesifikke krav, slik at vi kan finne den beste tilpasningen for prosjektet ditt.

Kjøreplatene er laget av HDPE med høy tetthet og inneholder spesialiserte fyllstoffer for å gi styrke og holdbarhet.

Beskyttelsesplatene kan brukes til å lage en midlertidig vei, parkeringsplass eller arbeidsplattform for de tyngste kranene og anleggsmidlene slik at man unngår skade på underlaget.

Multiarenas beskyttelsesplater har vektbærende kapasitet på opptil 600 psi (42,18 kg/cm2).

Ja, de er enkle å vaske, lagre og transportere til neste anleggsplass.