ArmorDeck®

Konstruert for å tåle tung vekt

ArmorDeck er laget for å tåle belastningen fra trucker og andre nyttekjøretøy.  ArmorDecks løsninger gjør at du kan benytte tunge kjøretøy, semi-trailere, kraner og lifter. 

Markedsledende i Norden

Multiarena AS har fått en markedsledende posisjon i Norden som leverandør av mobile gulv; og står særlig sterkt innenfor tungtransportsegmentet. Dette skyldes utvilsomt ArmorDecks store gjennomslagskraft i markedet; hvor særlig ArmorDeck3 har vært et foretrukket produkt av både stadioneiere og eventarrangører til de aller største konsertarrangementer!

 

Kraftig konstruksjon med særdeles høy bæreevne og stabilitet

Legg merke til at skjøtovergangene er meget robuste.

I tillegg til de kraftige bøyleforbindelsene som bidrar til bedre vektspredning og stabilitet, så kan også ArmorDeck låses til hverandre. Hver modul har tre camlocks, og disse låses ved hjelp av en T-stav som man arbeider med i oppreist posisjon.

Få andre løsninger er så gjennomgående konstruert for å beskytte mot slitasje under konserter, teltarrangement og lignende. Foruten arenakonserter, snakker vi om eventer som sirkus, rally, horse show, bygg- og anleggsmesser, bil- og båtmesser, anleggsmaskiner etc.

ArmorDecks produktlinje og utstyrsomfang gir overlegen kvalitet i henhold til dine spesifikasjonskrav, med tilhørende brukervennlighet og funksjonalitet.

Entreprenøres nr1 som gulv til anleggstelt

ArmorDeck bør også være entreprenørbransjens førstevalg for å etablere et dekke i midlertidige eller semi-permanente lagerhaller og anleggstelt! 

Velger man ArmorDeck3, så får man i tillegg et mobilt gulv som gir en vesentlig isolasjonseffekt. 

ArmorDeck er spesialkonstruert som arenagul og stadiongulv. Dette skaper begrensninger overfor entreprenørbransjen. ArmorDeck må ligge på jevnt og planert terreng! Terrenget kan være hellende, men ikke kupert. ArmorDeck stiller også krav til underlaget, som kan være eksempelvis gress, jord, sand eller fin grus. Grovere materiale må fjernes.  

Standard grå, translucent eller transparent

ArmorDeck leveres med to standard gråfarger; grå eller lysgrå. Imidlertid kan det mobile gulvet leveres i hvilke farger man ønsker.

Produktguide

(Trykk på produktene for mer informasjon)

Kraftig mobilt gulv for naturgress med høy vekttoleranse.

Det sterkeste mobile gulvet i ArmorDeck serien.

Tilbehør

Bildegalleri

VideoER

Kontaktpersoner