UltraDeck ICE

Ett av verdens mest benyttede mobile gulv for hockeyarenaer og isstadioner!

Signature´s sterke posisjon i Nord-Amerika gjør UltraDeck (US = EventDeck Ice) til verdens mest benyttede mobile gulv for beskyttelse av isarenaer.

Omgjør din skøytestadion eller hockeystadion til en multiarena

Med få begrensninger åpner UltraDeck Ice for en allsidig utnyttelse av isanlegget. Tenk deg gjerne konserter, messer, idrettsarrangementer og annet.

Mobilt gulv med god vekttoleranse

God vekttoleranse er viktig for å realisere hallens fulle potensiale i eventmarkedet. Konserter, bilmesser eller bedriftsarrangementer krever ofte riggoperasjoner hvor bruk av gaffeltruck er en nødvendighet!

Med en vekttoleranse på cirka 10 kg/cm2 vil du kunne ta høyde for personbiler, varebiler, trucker med gummihjul, lifter, manitouer og andre kjøretøy under arrangementene.

Rask leggetid

Noen få mennesker og en vanlig truck er alt som kreves for å tildekke en standard isbane på ett par timer, for deretter å avdekke den like raskt. 

Med markedslederen i ryggen

Når du bestiller et banedekke fra Multiarena vet du samtidig at du har verdens største produsent av mobile gulv og isdekker i ryggen. Enda viktigere er tryggheten ved bruk av fagfolk med erfaring fra prestisjetunge anlegg når du skal installere for første gang, og gulvmodulene skal spesialtipasses til vantet!  UltraDeck banedekke er av høyeste kvalitet og etterlates med 3 års garanti.

Sømløst og stabilt

UltraDeck Ice gir deg en sømløs løsning, og etterlater ingen skjøter eller glipper. 

Undersiden av hvert enkelt ED Ice modul har en rekke friksjonsringer som reduserer glidninger og gir en følelse av kvalitet og stabilitet. 

Isolasjon

UltraDeck har 2,858cm luftisolasjon. Med god ventilasjon i hallen kan temperaturen heves gradvis opp mot 17-18 grader under arrangementet. 

Ved arrangementer hvor man måtte ønske en høyere gulvtemperatur, så kombiner gjerne UltraDeck Ice med CarpetDeck fra Multiarena!

Fargevalg

UltraDeck Ice leveres i standardfargene lys grå, eller grå. Andre farger kan leveres på bestilling, for eksempel hvis man skulle ønske å benytte klubbens farger. 

Konfigurering

Det finnes i hovedsak to måter å konfigurerere UltraDeck på tilpasset en isstadion.

1. Tilpasset inntil vantet

Gulvet spesialskjæres i dette tilfellet for tilpasning til vant. Arbeidet ledes av supervisor. En konfigurasjon med endemoduler begrenser seg i dette tilfellet til ønskede personalinnganger/påkjøringsramper.

2. Tilpasset arealet under vantet

Gulvet er da enklere og enda kjappere å legge. Gulvet bør da konfigureres med endemoduler hele veien rundt. 

Enkelt renhold og vedlikehold

UltraDeck Ice sin jevne og helhetlige overflate er lett å rengjøre. Maskinvask som koordineres med truckfører kan anbefales!

Video

Kontaktpersoner