UltraDeck1

Perforert mobilt gulv for beskyttelse av gress.

UltraDeck1 gir sollys og vann anledning til å komme gjennom, slik at gresset har gode levevilkår under hele arrangementet. Ofte vil du oppleve at gresset er flottere etter eventet, på grunn av den drivhuseffekt som gulvkonstruksjonen gir grunnlag for. UltraDeck portable gulv gir ideell beskyttelse for såvel hardføre som mindre hardføre gresstyper.

 

Samtidig drenerer UltraDeck bort vannet. Dette er en viktig grunn til at DuraDeck1 også benyttes som teltgulv på messeområder og festivalområder der områder raskt kan forvandles til gjørmeområder under vedvarende aktivitet.

UltraDeck er et ideelt mobilt gulv for beskyttelse av plener, herunder fotballbaner, golfbaner, festningsområder, parkområder, museumsområder og lignende. Mobile gulv fra Multiarena vil alltid gi arrangementet et estetisk og hyggelig preg, samtidig som det alltid gir den ønskede beskyttelsen av naturgresset.

Sterk beskyttelsesevne

UltraDeck1 er spesialkonstruert for å beskytte gresset, samtidig som at du skal kunne benytte lette kjøretøy og lastebærere. Den statiske trykkbelastningsevnen er imidlertid så høy, at man lett kan bli forledet til også å benytte tyngre kjøretøy.

Selv om ribbemønsteret er konstruert for en optimal vektfordeling, så bør man være oppmerksom på at bæreevnen alltid vil påvirkes av underlagets densitet. Ved bruk av tyngre kjøretøy, samtidig som vannmetningen i grunnen er høy, så vil man da kunne oppleve at ribbemønsteret graver seg ned i grunnen, og at jordmasse da kan følge med under demontering. 

Bruk av UltraDeck1 på ujevn mark

UltraDeck takler uten videre jevne hellinger i terrenget. Du må utføre planeringstiltak hvis det skulle være tuer, steiner, groper eller andre fysiske hindre. Underlaget må være jevnt for at det mobile gulvet skal kunne sammenkobles. 

Hvis UltraDeck legges i helling, vil det avhengig av hellingsgrad og nedbørsmengde, øke behovet for feste. Vi anbefaler da at man forebygger ved å kjøpe inn klebetape med sandpapirmønster. Dette kan leveres av Multiarena AS.

Ekspansjonsmoduler

Alle plastikkgulv vil ekspandere og trekke seg sammen under skiftende værforhold. Dette værbetingede fenomenet kan føre til at gulvet vrir seg, bølger, faller fra hverandre eller på annen måte blir ujevnt.

Det er kun Multiarenas gulv som leveres med patenterte ekspansjonsmoduler som motvirker eventuelle utvidelser ved temperatursvingninger. I likhet med ekspansjonsskjøter for broer, bygninger eller motorveier, er disse konstruert for å motvirke naturlig ekspansjon.

Før våre ekspansjonsmoduler kom på markedet måtte banemestre, arrangementsansvarlige, konsertpromotorer, stadionledere, og andre involverte i konsertarrangement og lignende stadiontilstelninger ganske enkelt akseptere værrelaterte ekspansjoner som “uløselige” problem. I praksis ble dette løst ved at man la inn “pusterom” bestående av sprekker i gulvet, noe som var problematisk for ulik type ferdsel, og ofte umuliggjorde vettug bruk av f.eks. jekketraller.

UltraDeck oppbygd med ekspansjonsmoduler er en behagelig og trygg løsning som forebygger mot bølger i materialet. 

Kantmoduler

UltraDeck leveres også med kantmoduler. Som et minimum bør disse alltid benyttes der hvor kjøretøy skal ferdes. Noen ønsker gjerne å installere med kantmoduler omkring hele gulvet, for også å forhindre snublekanter for publikum. 

 

Video