Multiarena Nærmiljøanlegg

Multiarena nærmiljøanlegg

Multisportsanlegg for benyttelse året rundt:

Multiarenas ulike nærmiljøanlegg legger opp til at du skal kunne benytte dem året rundt, og de åpner derfor opp for både sommeraktiviteter og vinteraktiviteter.

Vi har valgt å presentere noen nærmiljøanlegg av ulike dimensjoner. Multiarena AS vil kunne tilpasse løsninger til enhver form for arealbruk, men vi finner en slik inndeling formålstjenlig da dimensjoneringen av aktivitetsflaten ofte vil være styrende for hvilke typer aktiviteter som kan utøves, og også være tildels førende for valg av ulike typer vant.

Produktguide

Bildegalleri

Kontaktpersoner