Multiarena miljöanläggningar för idrottsaktiviteter

Multiarena miljöanläggningar för idrottsaktiviteter

Multisportanläggning för användning året runt:

Multiarenans olika grannskapsanläggningar är utformade så att de kan användas året runt, och de möjliggör därför både sommar- och vinteraktiviteter.

Vi har valt att presentera några miljöanläggningar för idrottsaktiviteter med olika dimensioner. Multiarena AS kommer att kunna anpassa lösningar till alla typer av markanvändning, men vi finner en sådan uppdelning lämplig då dimensioneringen av aktivitetsytan ofta kommer att styra vilka typer av aktiviteter som kan utövas, och även delvis styra valet av olika typer av sarg.

Produktguide

Bildgalleri

Kontaktpersoner