ArmorDeck 3

Ett av marknadens starkaste mobila golv

ArmorDeck 3 (AD3) har en integrerad "pad", en bottenplatta, som är utformad för att ytterligare förbättra bärförmågan. Med denna lösning ökas tryckpunktens belastningskapacitet till så mycket som 22 kg / cm2. Något som nästan är en fördubbling av prestandan för ArmorDeck 1 och ArmorDeck 2. ArmorDeck 3 golvets vikttolerans höjs till nivåer som ligger över det som normalt är tillåtet i det nordiska vägnätet.

Armordeck3 har ett välrenommerat rykte på marknaden som det föredragna golvet i rigg-zoner vid stora konsertarrangemang och liknande.

ArmorDeck 3 kan sömlöst sammankopplas med ArmorDeck 1 och ArmorDeck 2, något som ger hög flexibilitet. Därigenom kan golvet konfigureras i enlighet med de olika kravspecifikationerna som kan gälla för areal i det totala området som ska skyddas.

Om det är naturgräs som ska skyddas så bör AD3 golv med standarfärger inte ligga längre än 3-4 dagar för att undvika att gräset kan skadas. Beroende på att solljus inte kan tränga igenom golvet.

Bilden till vänster visar baksidan av modulerna som ligger mot marken.

Translucent ArmorDeck 3

Multiarena kan leverera ArmorDeck 3 där solljuset tränger igenom panelerna. Det skyddar gräset bättre och gräset överlever bättre än med andra typer av paneler, till exempel aluminiumplattor. Dessutom har ArmorDeck den fördelen att panelerna bara väger ca. 18 kg, och kan därför installeras manuellt och med verktyg där man arbetar i upprest läge. ArmorDeck är tidseffektivt!

Anpassad för alla tunga fordon

ArmorDeck3 är anpassad för alla typer av tungtransport, både när det gäller golv på konstgräs och på naturgräs. Det mobila golvets konstruktion medför inte någon risk för att modulerna gräver sig ner i gräsmattan, pga att det underliggande ribbmönstret är skärmat.

Video

Kontaktpersoner