ArmorDeck 3

Ett av marknadens starkaste mobila golv

ArmorDeck 3 (AD3) har en integrerad pad, en bottenplatta, som är utformad för att ytterligare förbättra bärförmågan. Med denna lösning på plats ökas tryckpunktens belastningskapacitet till så mycket som 22 kg / cm2. Detta är nästan en fördubbling av presterandet för ArmorDeck1 och ArmorDeck 2. ArmorDeck 3s vikttolerans höjs till trösklar som ligger utanför vad som normalt är tillåtet i det nordiska vägnätet.

Armordeck3 har uppnått ett högt rykte på marknaden som ett föredraget golv i rigg-zoner för stora konserter etc.

ArmorDeck 3 kan sömlöst anslutas till ArmorDeck 1 eller ArmorDeck 2, vilket ger hög flexibilitet för att konfigurera golvet enligt olika kravspecifikationer som kan gälla för olika områden i det totala området som ska skyddas.

Om du ska skydda naturligt gräs; så bör AD3 med standarfärger inte ligga särskilt längre enn 3-4 dagar; utan att gräset börjar skadas. Detta beror på att solljus inte kan tränga igenom.

Kortet till vänster visar baksidan av modulerna; som ligger ner mot marken.

Translucent ArmorDeck3

Multiarena erbjuder också ArmorDeck3 så att solljuset tränger genom panelerna. Detta skyddar gräset bättre och gör att gräset överlever bättre än andra typer av paneler; till exempel aluminiumsplattor. Dessutom har ArmorDeck konkurrensfördelen att panelerna bara väger cirka 18 kg, och kan installeras för hand och använda verktyg där du kan arbeta i upprätt läge. ArmorDeck är tidseffektivt!

Tillgång för alla tunga fordon

ArmorDeck3 ger tillgång för alla typ tungtransport, både på konstgräs och på naturligt gräs, och det mobila golvets konstruktion medför inte någon risk för att modulerna gräver i gräsmattan, med det underliggande ribbmönstret skärmad.

Video

Kontaktpersoner