Markskydd - Körplattor

Körplattor: Den ultimata lösningen för att skydda underlaget och minska kostnaderna

Innehållsförteckning

Välkommen till vår guide om produktkategorin markskydd / körplattor. Här kommer vi att förklara hur sådana plattor kan vara den perfekta lösningen för entreprenörer, idrottsarenor, festivaler och andra evenemang som vill undvika körskador och skydda underlaget. Vi ska även utforska olika typer av körplattor och hur de kan bidra till en miljövänlig lösning.

I den krävande nordiska terrängen och under tuffa väderförhållanden har dessa robusta skyddsplattor blivit en oumbärlig del av varje byggprojekt. De är designade med syftet att skydda känslig mark och underlag, samt säkerställa att tunga fordon kan röra sig säkert och effektivt. Om du letar efter en pålitlig leverantör av körplattor till försäljning eller uthyrning, har du kommit till rätt ställe. Vi har lång erfarenhet i branschen och erbjuder ett brett urval av körplattor till konkurrenskraftiga priser.

En oumbärlig resurs för stabilitet och skydd av underlaget

Från bygg och anläggning till evenemang och festivalarrangemang, fungerar körplattorna som ett robust underlag för tunga maskiner såsom grävmaskiner och lyftkranar. Samtidigt hjälper de till att skydda den underliggande terrängen från skador och spår från fordonen. Ofta refererade till som stora, platta plattor gjorda av stål eller plast, erbjuder körplattor stabilitet och skydd för marken under tunga fordon eller byggmaskiner.

Dessa plattor kan vara särskilt användbara på bygg- eller anläggningsplatser där det kan finnas ojämn terräng, myrmark eller andra utmanande förhållanden. Genom att fördela vikten av fordon och utrustning över ett större område skyddar plattorna kullersten, skifferplattor, kablar, golv, asfalt och andra ytor. Med körplattor kan du enkelt utföra arbete i trädgårdar, grönområden och i orörd natur utan att lämna spår efter dig.

Kostnadsminskning med körplattor

En investering i körplattor kan minska kostnader kopplade till reparation av skador på underlaget. Genom att använda dessa plattor kan du undvika dyra reparationer och underhåll i efterhand.

Genom att investera i körplattor kan detta leda till en betydande kostnadsbesparing jämfört med potentiella reparationer och underhåll av underlaget. Skador på underlaget orsakade av tunga fordon eller byggmaskiner kan resultera i avsevärda utgifter. Dessa kostnader kan vara relaterade till både terrängjusteringar och ersättning av skadat material som kullersten, skifferplattor, asfalt och liknande.

Genom att placera körplattor på underlaget, fördelas vikten av tunga fordon eller maskiner jämnt över en större yta. Detta minskar sannolikheten för att underlaget kommer att skadas, vilket i sin tur undviker kostnader kopplade till reparation av sådana skador. Plattorna erbjuder således ett slags försäkringsskydd mot oförutsedda utgifter för reparationer och underhåll.

Utöver kostnaderna för direkt skada är det viktigt att överväga de indirekta kostnaderna som kan uppstå. Detta inkluderar fördröjningar i projekt på grund av behovet att åtgärda skador, samt potentiella kostnader för förlorade uppdrag eller skadat rykte om projekt inte levereras i tid eller till rätt standard.

Körplattor kan även spara kostnader på andra sätt. Till exempel kan de göra det lättare för fordon att manövrera, vilket kan minska den tid det tar att slutföra ett jobb. Det innebär att körplattor kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet, vilket i sin tur kan resultera i kostnadsbesparingar.

Således kan en investering i körplattor vara en kostnadseffektiv åtgärd som både kan undvika direkta kostnader för reparationer och underhåll, samt indirekta kostnader till följd av projektets fördröjningar och minskad effektivitet. Med körplattor på plats kan du fokusera på att utföra jobbet snabbt och effektivt, med vetskap om att underlaget är skyddat.

Användningsområden: Körplattor för tillfälliga vägar och evenemang

Dessa robusta lösningar är också väl lämpade för att skapa tillfälliga vägar vid idrottsevenemang, festivaler och andra stora evenemang. De är också idealiska för utomhusarrangemang som julgransplatser och mässor.

 • Bygg- och anläggningsprojekt: Körplattor skyddar underlaget från potentiella skador från tunga fordon och utrustning. De bidrar till att minska damm och slam, förbättrar säkerheten och garanterar effektiv framkomlighet på byggarbetsplatser, samtidigt som de erbjuder en robust grund för tunga maskiner. Detta är särskilt användbart för stora byggprojekt som sträcker sig över flera månader, där konstant trafik från lastbilar och kranar kan leda till betydande slitage på underlaget. Genom att införa körplattor på sådana platser, förebyggs skador och arbetsförhållandena förbättras, med en säkrare och mer stabil framkomlighet för både personal och utrustning.
 • Idrottsarenor: Körplattor kan användas för att skapa tillfälliga vägar, skydda gräs och andra känsliga ytor under evenemang och ge en stabil yta för utrustning och fotgängare.
 • Festivaler och evenemang: Genom att använda dessa robusta element skapas en stabil och säker yta för både deltagare och utrustning, samtidigt som underlaget skyddas från skador. Körplattor erbjuder också en snabb lösning för tillfälliga vägar och parkeringsplatser. Under evenemang som fotbollsmatcher och konserter är det viktigt att skydda planen från skador. De är ett viktigt verktyg för att hantera utmaningar och förbättra logistiken och säkerheten på plats. Till exempel, på musikfestivaler som Roskilde Festival i Danmark, används körplattor ofta för att skapa tillfälliga vägar och gångbanor för att hjälpa besökare att röra sig säkert runt på området, särskilt när vädret är ostabilt.
 • Mässhallar: Körplattor är ett viktigt verktyg för att skydda golvet och erbjuda en säker, stabil yta för både utställare och besökare. Under evenemang som handelsmässor och utställningar, där tung utrustning och stor mängd människor är närvarande, bidrar plattorna väsentligt till att förhindra skador och olyckor. Deras användning garanterar att varje person och utrustning på mässområdet kan röra sig säkert och effektivt på en robust yta.
 • Julgransplatser och liknande utomhusevenemang: Här skapas en stabil yta för fordon och utrustning och skyddar underlaget från skador och slitage. På populära julmarknader kan plattorna bidra till att skydda gräs och grusområden från skador orsakade av tung trafik.
 • Tillfälliga vägar och evenemang: Körplattor är idealiska för tillfälliga vägar, särskilt i terräng som är svår att köra på, som våtmarker och strandzoner. De användes till exempel i stor utsträckning under oljeutvinning i North Dakota, USA, för att skapa tillfartsvägar på mjukt och ostabilt underlag.
 • Anläggnings- och byggarbetsplatser: Genom att implementera dessa robusta lösningar ges stöd och skydd för tunga fordon och anläggningsmaskiner som arbetar på ojämnt eller mjukt underlag.
 • Skydd av underlaget:Körplattor kan läggas över känsliga ytor, som gräs, grus eller asfalt, för att skydda dem från skador orsakade av tunga fordon eller anläggningsmaskiner.
 • Nöd- och räddningsinsatser: Körplattor kan snabbt installeras för att ge nödtjänster och räddningspersonal tillgång till olycksplatser eller områden som är svåra att nå på grund av ojämn terräng eller dåliga förhållanden.
 • Militära operationer: I militära operationer kan dessa robusta element vara en viktig resurs, där snabb och stabil tillgång till olika områden är avgörande för framgången.
 • Jordbruks- och skogsbruksområden:Körplattor kan användas inom jordbruket och skogsbruket för att skydda mark och vegetation från skador orsakade av tunga fordon och maskiner. De förbättrar också tillgängligheten i våta eller ojämna områden.

Körplattor är extremt mångsidiga och kan bidra till effektivitet, säkerhet och hållbarhet inom en mängd olika branscher och situationer. De är nödvändiga på byggarbetsplatser för att skydda underlag och förebygga skador samt förbättra framkomlighet för tunga fordon och utrustning.

Vid evenemang och festivaler kan dessa plattor snabbt och effektivt skapa säkra och stabila tillfälliga vägar och parkeringsplatser och de är viktiga när det gäller att skydda känsliga ytor som gräs och asfalt.

För nöd- och räddningstjänster kan körplattor vara livräddande eftersom de kan installeras snabbt för att erbjuda säker och stabil tillgång till olycksplatser, även i svår terräng. Inom militära operationer kan körplattor ge snabb och stabil tillgång till områden, vilket kan vara avgörande för framgång.

Även inom jordbruket och skogsbruket kan körplattor vara mycket användbara, genom att skydda mark och vegetation från skador orsakade av tunga maskiner och fordon, samt för att förbättra tillgängligheten i våta eller ojämna områden.

Sammanfattningsvis kan körplattor vara ett värdefullt verktyg i många olika situationer och branscher. Det är därför viktigt att överväga användningen av körplattor i projekt på områden som kräver skydd av underlaget, förbättra framkomlighet för tunga fordon och utrustning, eller skapa tillfälliga vägar och parkeringsplatser.

Miljövänlig lösning med körplattor

Våra skyddsplattor är tillverkade av 100 % återvunnen HDPE-plast, vilket ger dem en grön profil och ett litet klimatavtryck. Genom att välja körplattor tillverkade av återvunnet material bidrar du till att minska avfallet och stödja hållbar produktion.

Körplattor har inte bara fördelar kopplade till kostnadsreduktion och praktisk användning, utan de kan också erbjuda en betydande miljöfördel. De bidrar till en grönare profil genom att minimera skador och störningar på naturliga underlag, och framförallt, många av dem är tillverkade av 100% återvunnen HDPE-plast.

HDPE står för Högdensitetspolyeten, en typ av plast som är lätt, hållbar och flexibel, och som kan återvinnas effektivt. När vi talar om dessa robusta element tillverkade av 100% återvunnen HDPE-plast innebär det att alla material som används för att producera dem kommer från tidigare använda plastprodukter. Detta medför flera miljöfördelar.

För det första bidrar det till att minska mängden avfall som går till deponi. Plastavfall är en stor global utmaning, och genom att återanvända denna plast i produktionen av dessa produkter blir vi en del av lösningen snarare än problemet.

För det andra sparar återanvändning av plast en betydande mängd energi jämfört med produktion av nya plastmaterial. Detta bidrar till att minska koldioxidavtrycket och växthusgasutsläppen associerade med produktionen.

För det tredje erbjuder HDPE-plast en hög grad av hållbarhet och styrka, vilket gör dessa element mycket slitstarka och långvariga. Detta innebär mindre behov av ersättning och därmed minskad resursförbrukning.

HDPE-plast är ett bättre alternativ än många andra material på flera sätt. HDPE-plast är lätt, vilket gör transport och installation av körplattorna mer energieffektivt och kostnadseffektivt. HDPE är motståndskraftig mot fukt, vilket förhindrar att den ruttnar eller bryts ner över tiden, till skillnad från vissa andra material som trä eller stål. Detta gör körplattorna idealiska för användning i olika miljöer, inklusive de med tuffa väderförhållanden eller hög luftfuktighet.

För det fjärde är HDPE-plast flexibel, vilket innebär att körplattorna kan anpassa sig till varierande underlag bättre än styva material. Detta förbättrar deras funktionalitet eftersom de kan användas på ojämnt terräng eller över ytor med olika strukturer.

Slutligen är HDPE-plast icke-toxisk, vilket gör den säker för både människor och miljö. Detta är särskilt viktigt när körplattorna används i miljöer där människor, djur och växter finns, till exempel på festivaler, i parker, på idrottsanläggningar, inom jordbruket eller på byggarbetsplatser.

Således är det klart att körplattor tillverkade av 100% återvunnen HDPE-plast är ett hållbart och miljövänligt val som erbjuder många fördelar utöver deras primära funktion som ett skydd för underlag och en effektiv lösning för tillfälliga vägar. De hjälper företag och evenemang att uppnå en grönare profil, minska sitt koldioxidavtryck och bidra till en mer hållbar framtid.

Många fördelar med körplattor

Skydd av underlag

Plattorna är designade för att skydda gräsmattor, kullersten, skifferplattor, kablar, asfalt och andra ytor från skador orsakade av tunga fordon och maskiner. De förhindrar också skador på ytan och minskar hjulspår och erosion orsakade av tunga maskiner.

Tillgänglighet

Genom att eliminera hjulspår och skador på byggarbetsplatser, gräsmattor, parker, golfbanor, kyrkogårdar osv., förbättrar körplattorna framkomligheten. De erbjuder en stabil och stödjande yta för tunga fordon och anläggningsmaskiner, vilket minskar risken för olyckor och skador.

Lätt att hantera

Plattorna är mobila och lätta, vilket gör dem enkla att installera och flytta. De är också designade för enkel montering och demontering, vilket gör dem lätta att transportera mellan olika arbetsplatser.

Lång livslängd

Tack vare deras robusta konstruktion och högkvalitativa material har våra produkter en lång livslängd. De ruttnar inte eller bryts ned, vilket möjliggör långvariga installationer med minimal miljöpåverkan. Vid varje användnings slut kan mattorna lätt rengöras.

Säkerhet på byggarbetsplatsen: Skydd och säkerhet med körplattor

Körplattorna i Multiarenas sortiment utgör en integrerad del av säkerhetsplanen på byggarbetsplatsen. De ger tunga fordon ökad stabilitet och grepp, vilket minskar risken för olyckor och skador. Dessa plattor är särskilt användbara på hala eller ojämna ytor där fordon lätt kan tappa greppet.

Våra skyddsplattor har en stadig och halkfri yta som ger ett säkert underlag för tyngre fordon. Detta är avgörande på våta eller leriga ytor och minskar chansen att fordon ska halka eller fastna. Plattorna kan bära hög vikt, vilket ger dig trygghet när du hanterar tunga maskiner och utrustning.

En annan fördel är att de skyddar underlaget. Genom att skapa en jämn yta minskas potentialen för utglidning och okontrollerad rörelse, vilket bidrar till att minska risken för personskador. Utan dessa plattor kan underlaget skadas, vilket kan leda till dyra reparationer.

Multiarena tar säkerheten för ditt företag på allvar. Vi marknadsför körplattor som skyddar både människor, egendom och utrustning. Våra kompositplattor ger säker tillgång till utmanande arbetsområden, skapar stabila arbetsplattformar och skyddar din utrustning under olika klimat- och väderförhållanden. Vi strävar alltid efter att erbjuda lösningar som förbättrar säkerheten och effektiviteten på din arbetsplats.

Våra lösningar ger också säkra tillfartsvägar över olika typer av terräng. De skyddar din utrustning genom att undvika mjuka och instabila markförhållanden och bidrar till säker transport av fordon och utrustning till arbetsplatsen. Med dessa robusta plattor kan du enkelt transportera utrustning och material över olika typer av terräng, från mjuk och lerig jord till hård och ojämn mark.

Genom att använda lösningarna från Multiarena uppnår du din säkerhetsplan samtidigt som du skyddar dina investeringar. Dessa plattor ger stabilitet för tunga lastbilar, kranar och annan utrustning, så att de kan arbeta säkert och effektivt.

Säkerhet är inte bara en prioritet på en arbetsplats, det är ett måste. Med hjälp av våra produkter är du alltid på den säkra sidan. Det är därför så många företag litar på Multiarena för deras behov av körplattor. Genom att använda dessa plattor kan du vara säker på att du har vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att säkra din byggarbetsplats.

Utöver att förbättra säkerheten bidrar körplattorna också till ökad effektivitet på arbetsplatsen. De gör det möjligt för fordon att röra sig snabbare och mer effektivt, vilket kan minska den tid det tar att slutföra projekt och öka produktiviteten.

Körplattor är också mycket hållbara och kräver minimalt underhåll. Detta innebär att de kan tåla krävande förhållanden under lång tid, vilket gör dem till en kostnadseffektiv lösning för många företag.

Dessutom erbjuder vi kundsupport och teknisk hjälp. Vårt team av erfarna yrkespersoner står redo att hjälpa dig med alla dina frågor och behov, vare sig det gäller installation, användning eller underhåll av körplattorna.

Hos oss handlar det inte bara om att sälja produkter, det handlar om att erbjuda lösningar som hjälper företag att uppnå sina mål. Med våra stabila lösningar kan du vara säker på att säkerheten på din byggarbetsplats är säkerställd.

Miljövänlig lösning

När du använder våra körplattor minimeras påverkan på det naturliga underlaget, vilket gör det möjligt att transportera tung utrustning och material utan att skada miljön.

Oavsett om du är en entreprenör, arrangerar idrottsevenemang eller planerar festivaler, kan körplattor vara den perfekta lösningen för dig. Tveka inte att kontakta oss för mer information eller för att diskutera dina specifika behov. Vi är här för att hjälpa dig att hitta den perfekta lösningen för ditt projekt.

Slutsats:

Körplattor erbjuder en kostnadseffektiv lösning för underlagsskydd samtidigt som de minskar risken för skador. Med ett brett urval av dimensioner, tjocklekar och tilläggsfunktioner är det lätt att skräddarsy den idealiska körplattan för dina specifika behov. Genom att välja körplattor tillverkade av återvunna material stöder du dessutom hållbara tillverkningsmetoder och minskar miljöpåverkan. Oavsett om du är entreprenör, idrottsarrangör, festivalarrangör eller tillhör en annan bransch som kräver solid underlagsskydd, är körplattor ett utmärkt val för dig.

Körplattor från Multiarena - Marknadens största produktportfölj.

Ledande leverantör av Plattorna / körmattor med kraftfulla lösningar för entreprenörsmarknaden.

Multiarena erbjuder olika system för körplattor som möter en växande marknad för varierande typer av skyddsplattor med ett brett utbud av lösningar!

Företagets omfattande portfölj av mobila golv kan vara lämpliga för att skapa tillfälliga körzoner över känsligt terräng. DuraDeck körplattor/körmattor, Signa Road terrängskyddsmattor och MegaDeck riggmattor kompletterar entreprenörmarknaden med superkraftiga plattor för användning av väg- och landskapsentreprenörer.

Oavsett om det handlar om enskilda företag med minigrävare, anläggningsentreprenörer eller nationella och internationella koncerner med flera affärsområden, erbjuder vår portfölj en idealisk bas för varje byggarbetsplats!

Med Multiarena's lösningar får du körplattor i plast med en viktbärande kapacitet på upp till 600 psi (42,18 kg/cm2). Riggplattorna kan bilda en tillfällig väg, en temporär parkeringsplats, eller en stabil arbetsplattform för de tyngsta kranarna och byggnadsresurserna.

Produkten är tillverkad av HDPE ("High Density Polyetylen") med mycket hög molekylkompression och innehåller specialiserade fyllmedel som gör vägplattorna extremt starka. UV- och antistatiska tillsatser säkerställer att plattorna tål tunga fordon och konstruktionsuppgifter, och att körplattorna har en lång livslängd. Multiarenas körplattor kan enkelt underhållas med högtryckstvätt, lagras och skickas till din nästa arbetsplats. Plattorna kan användas år efter år och erbjuder en god avkastning på investeringen.

bildkavalkad:

Signaroad - Körplattor i användning på eventområdet
Signaroad - Körplattor i användning på eventområdet
signaroad-install-2-1024x683
Signaroad - Körplattorna är lätta att montera
Signaroad körplattor för stora evenemang
truck_duradeck
DuraDeck - Tunga fordon utgör inget hinder.
duradeck72
Duradeck - Starka körplattor i plast
duradeck75
Duradeck - Körplattor för att skydda känsligt terräng
megadeck_myrmatter56
Megadeck torvmattor - Idealiskt för våtmarksområden
megadeck-square
Megadeck mattorna är enkla att montera och hantera
megadeck_myrmatter27
Megadeck Körplattor används för tillfälliga vägar
Busch-Stadium-5-ArmorDeck
Armordeck - Entreprenörernas förstahandsval för skydd av stadion
ArmorDeck installed
ArmorDeck är specialkonstruerad som arenagolv och stadiongolv
Stor lift på ArmorDeck3
Armordeck - Körplattor för säker tillträde

Videor

Sammanfattning:

Vi erbjuder ett omfattande sortiment av mobila vägsystem och möter en växande marknad. Produktutbudet, som inkluderar DuraDeck körplattor/mattor, SignaRoad körplattor och MegaDeck riggmattor, kan anpassas efter olika behov – allt från temporära vägar och parkeringar till byggarbetsplatser och eventområden.

Dessa plattor är tillverkade av stark HDPE med hög densitet och är tillsatta med UV- och antistatiska tillsatser för att kunna stå emot tunga konstruktioner och fordon. Lätt att tvätta, lagra och transportera till nästa arbetsplats med dessa produkter.

Viktbärand kapacitet på upp till 600 psi gör plattorna vi erbjuder idealiska både för enskilda företagare och stora koncerner med flera verksamhetsområden. Olika underlag som asfalt, gatsten, sand, grus, våtmarker, strandzoner, tundror, nationalparker, skogsområden, torv och mosslandskap kan skyddas med användning av plattorna. De erbjuder skydd för människor, maskiner och utrustning samt förhindrar leriga förhållanden.

Aktuelle spørsmål:

Vad kan Multiarena erbjuda när det kommer till skyddsplattor för att skydda känsliga områden?
Multiarena har ett brett sortiment av körplattor och körmattor för tillfälliga byggplatser, parkeringar och eventområden. I sortimentet finns DuraDeck Mattor, Signa Road Mattor, MegaDeck Rig Mattor och mobila golv, alla specialdesignade för att skydda känsliga områden som gräsmattor, parker, trädgårdsanläggningar, våtmarker och strandzoner. Dessa slitstarka produkter står emot tung trafik och tuffa väderförhållanden, och är lätta att montera och demontera. Skräddarsydda lösningar är tillgängliga för att möta dina specifika krav, så att vi kan hitta den bästa anpassningen för ditt projekt.

Av vilka material tillverkas våra körplattor?
Körplattorna tillverkas av HDPE med hög densitet och innehåller specialiserade fyllmedel för att ge styrka och hållbarhet.

Vad kan skyddsplattorna användas till?
Skyddsplattorna kan användas för att skapa en tillfällig väg, parkering eller arbetsplattform för de tyngsta kranarna och byggmaskinerna.

Hur stor viktbärande kapacitet har våra körplattor/körmattor?
Multiarenas skyddsplattor har en viktbärande kapacitet på upp till 600 psi (42,18 kg/cm2).

Är körplattorna lätta att förvara och transportera till nästa byggplats?
Ja, Multiarena's plattor är enkla att tvätta, förvara och transportera till nästa byggarbetsplats.

Möt Multiarena AS: Din pålitliga partner inom mobila golv- och vägprodukter

Torgny Lars Bakken
Torgny Lars Bakken

Multiarena AS, en ledande nordisk leverantör av mobila golv- och vägprodukter, har sedan starten 2009 dedikerat sig åt att leverera lösningar som garanterar optimal användning av olika områden och arenor. Baserade i Skien, Norge, har vi växt till att bli en betrodd samarbetspartner för kunder inom ett brett spektrum av branscher. Vi är återförsäljare i Norden, samt i Lettland (Latvia), för ett flertal av de produkter som det amerikanska företaget Signature Systems erbjuder. Vår kundbas sträcker sig över 5 länder.

Som ditt go-to-företag för mobila golv- och vägprodukter är Multiarena AS mer än bara en leverantör. Vi är din partner för framgång, engagerade i att erbjuda de bästa lösningarna för dina unika behov.

Vi specialiserar oss på att erbjuda ett brett sortiment av produkter, från mobila golv för stadioner, parkområden, naturliga gräsområden och konstgräsbanor, till dansgolv, konstgjorda isbanor och körplattor. Vi levererar också stängsel och säkerhetslösningar, vilka är avgörande för att upprätthålla säkerheten på dessa platser.

Med vår gedigna branscherfarenhet och expertis inom områden som körplattor, kan vi garantera den bästa lösningen för ditt projekt. Vår dedikation till utmärkt service och leverans av kvalitetsprodukter har resulterat i en lång lista över nöjda kunder. Vårt huvudfokus är uthyrning och leasing av olika maskiner, utrustning och materiella varor, vilket ger oss möjligheten att anpassa oss efter dina specifika behov.

Multiarena AS grundades den 24 juli 2009 och registrerades som ett bolag den 22 augusti samma år. Företaget leds av Torgny Lars Bakken, som också är styrelsemedlem. Född 1967, är Bakken en Skien-baserad ledare med engagemang i politiska frågor och ett brinnande intresse för sportfiske.

Välj Multiarena AS som din samarbetspartner och sätt dina behov och projekts framgång i förarsätet.

Kundprojekt:

Elton John koncert - Skagerak Arena

Multiarena AS har sitt huvudagentur från Signature Systems LLC. Vi startade vår verksamhet 2008; där vår allra första utmaning var att täcka över Odd Stadion (Skagerak Arena) inför en Elton John konsert.

Produkterna UltraDeck 2 och EventDeck 1 användes med framgång. Efter detta fick vi ett exklusivt agentur från Signature Systems LLC; efter avtal med företagets grundare Arnon Rosen, och med vice VD Jason Frew. Här kan du höra Jason berätta lite om vår bransch och verksamhet i denna podcast: https://lnkd.in./dE9xVii

Mycket glädjande att återigen få förtroendet som leverantör av ArmorDeck3 til Color Line Stadion; senast i samband med Green Days konsert på stadion den 9 juni.

Green Day använde sig av Europas största scen, och ArmorDeck gjorde återigen jobbet med att förverkliga ett stort evenemang.

Multiarena AS har haft nöjet att vara leverantör till landslägret för KFUK-KFUM Scouter, som äger rum i Forsand, beläget i natursköna omgivningar längst inne i Lysefjorden. Här bidrar Multiarena AS med att lägga ArmorDeck3 som täcka både i idrottshallen och i tälten runtomkring, där det också byggs vägar in till de olika platserna. Scouternas "myror" var på plats för att förbereda inför den stora ankomsten och förtjänar offentligt beröm för sin goda arbetsmoral. Multiarena AS uttrycker stor förståelse för att en bakgrund i Scouterna kan vara bra att ha i sitt CV. Multiarena AS tackar KFUK-KFUM Scouter för uppdraget och önskar alla lycka till med landslägret!

Köpa eller hyra? Begär en offert!

Användningsområden

Produkter

Signaroad

Solida körplattor som tål tunga fordon och mycket hård belastning

MegaDeck

Den optimala viktspridaren för tunga arbetsoperationer över våt och krävande mark.

DuraDeck

Stark mobil väg för tillträde och transport. Formad efter terrängen och tål tunga fordon.

ArmorDeck

Solida körplattor som tål tunga fordon och mycket hård belastning