SignaRoad®

Tillfälliga vägar och temporära parkeringsplatser. Extremt starka plattor för rigg- och konstruktionsarbete

SignaRoad® är en produkt som är specialproducerad för att kunna användas för att bygga temporära vägar. SignaRoad® riktar sig mot väg- och markentreprenörer. SignaRoad® används med fördel båda som tillfällig vägkonstruktion och som riggplattform för tunga installationer och tung utrustning.

SignaRoad® kan också användas vid stadionarrangement, konserter, och andra stora events. SignaRoad® tål mycket tung belastning och tunga lastfordon. 

Med SignaRoad® kan man snabbt och effektivt bygga en tillfällig och smidig ankomstväg, temporär väg och parkeringsplats för både lätta och tunga fordon. SignaRoad® kan också användas som landningsplats för helikoptrar!  

SignaRoad® - Material och konstruktion

Varje SignaRoad® körplatta består av en massiv platta i HDPE (High Density Poly Ethylen) som är 5 cm tjock. Den användbara ytan är 1,88m x 2,84m. Varje platta väger 225 kg.
Körplattans bruttoyta består också av starka flänsar. Flänsarna är av samma material och binder ihop dom kraftiga körplattorma med varandra.

I tillägg till dom kraftiga flänsarna, så låser man SignaRoad körplattor med starka camlocks som gör att dom överlappande flänsarna låsas till varandra och stärker konstruktionen. Då hindrar man också att mold och lera tränger genom till ytan. Säkerhetskopplingen utförs med hjälp utav ett specialverktyg; där man arbetar i upprest ställning. 

Resultatet är en jamn och stabil körplattform, som är designat för att handtera och skydda mot extrem tyngd på hela 400 psi (28,12 kg/cm2). Med snabb installation och demonteringstid; enkel handtering og återvändande nytja i många år, så ger Multiarena sina körplattor en betydelsesfull avkastning på investeringen.

Kan SignaRoad "Mats" ersätta stålplattor?

SignaRoad är i dom allra flesta fall överlägset stålplattor. I huvudsak för att SignaRoad är viktmässigt lättare och kan därför enklare och smidigare kopplas ihop! Lättare vikt ger också ekonomiska fördelar genom lägre transportkostnader.

Stålplattor är styva och kan därför användas som en bro. SignaRoad däremot är konstruerad så att dom till trots för sin styvhet och stabilitet, ska tillpassa sig något efter underlaget i t.ex. en kuperad terräng. 

Installation

En SignaRoad körplatta körs på plats med en lastbärare, men vi rekommenderar att ha två personer som justerar plattan på plats och låser ihop plattorna. Det är den mest effektiva tidsanvändning som reducerar belastning och lönekostnader. 

Lätta att rengöra och underhålla.

Rengöring av SignaRoad och alla Multiarenas körplattor utförs bäst med en industriell högtryckstvättmaskin.

Lång hållbarhet

Den massiva konstruktionen gör plattorna mycket robusta. Plattorna är också UV-behandlade för att förlänga plattornas livstid. Vid längre lagring/förvaring så rekommenderar vi ändå att man har plattorna under tak eller inomhus för att skydda mot onödig exponering av solljus över längre tid. Estimerad livstid är 20 år. 

Miljövänlig produkt

Materialet i plattorna, HDPE (High Density Polyethylene), är ett återvinningsmaterial som är mycket efterfrågat. Våra kunder kan faktisk få pant för plattorna, när dessa en gång i framtiden ska bytas ut. Medans platt systemen används, så skyddar plattorna mot skador, både i våtmarker och i andra sårbara områden.

Med användandet av SignaRoad "Mats" som en del av en lösning så kommer entreprenörer, under offert förfarandet, kunna ges en stark konkurrensfördel. Detta gäller i huvudsak offerter till den offentliga sektorn.

Videor