Multiarena Nærmiljøanlæg

Multiarena nærmiljøanlæg

Multisportsanlæg til brug året rundt:

Multiarenas forskellige nærmiljøanlæg er designet, så du kan bruge dem hele året rundt, og de giver derfor mulighed for både sommer- og vinteraktiviteter.

Vi har valgt at præsentere nogle nærmiljøanlæg af forskellige dimensioner. Multiarena AS vil kunne tilpasse løsninger til enhver form for arealanvendelse, men vi finder en sådan opdeling formålstjenlig, da dimensioneringen af ​​aktivitetsfladen ofte vil være styrende for, hvilke typer aktiviteter der kan udføres, og også dels føre til til udvælgelsen af ​​forskellige typer kant.

Produktguide

Billedegalleri

Kontaktpersoner