UltraDeck1

Perforerat mobilt golv för att skydda naturgräs

UltraDeck1 ger solljus och vatten möjlighet att tränga igenom, så att gräset har goda livsvillkor under hela evenemanget. Ofta kan det upplevas att gräset är finare efter evenemanget på grund av växthuseffekten som golvkonstruktionen ger. UltraDeck bärbara golv ger ett idealiskt skydd för både hårdföra och mindre hårdföra typer av gräs.

 

Samtidigt dränerar UltraDeck bort vattnet. Detta är också ett viktigt skäl till att UltraDeck1 också rekommenderas som tältgolv på mässor och festivalområden där det snabbt kan förvandlas till en våtmark med regnigt väder och mycket aktivitet.

UltraDeck1 är ett perfekt golv för att skydda gräsmattor, inklusive fotbollsplaner, golfbanor, fästningsområden, parkområden och museums områden och liknande. Mobila golv från Multiarena vill alltid ge eventet en estetisk och bekväm upplevelse, samtidigt som att gräset skyddas och får växa!

Stark skyddsfunktion!

UltraDeck1 är specialkonstruerat för att skydda gräsmattan, samtidigt kan lätta fordon och lastbärare köras på golvet.

Även om det viktbärande mönstret på undersidan av modulerna är utformat för optimal viktfördelning, så bör man komma ihåg att markens vattenhalt alltid måste vägas in. När man använder tunga fordon, medan vattenmätningen i marken är hög, skulle man kunna uppleva att det viktbärande mönstret gräver ner sig i marken, och att lera kan följa med när golvet demonteras. 

Att använda UltraDeck1 på ojämn mark

UltraDeck fungerar när det är en jämn lutning i terrängen. Men, terrängen måste jämnas ut om det skulle finnas tuvor, stenar, gropar eller andra fysiska hinder. Marken måste vara jämn för att modulerna ska kunna vara sammankopplade. 

Om du lägger UltraDeck1 i lutande terräng, så kan man, beroende på lutningsgrad och nedbörsmängd, ha ett behov för se till att ordna ett förstärkt fäste! Vi rekommenderar då att man köper tejp med sandpappersmönster.

Expansionsmoduler

Alla plastgolv kommer att expandera och kontrahera under skiftande solljus. Vid starkt solljus så kan golvet vrida sig, bli ojämnt och vågigt och i värsta fall så lossnar delarna.

Multiarenas golv levereras med patenterade expansionsmoduler som låter materialet expandera och röra sig fritt under växlande solljus.

Innan våra expansionsmoduler kom på marknaden, var stadionansvariga, evenemangschefer, konsertarrangörer och andra inblandade i evenemang, helt enkelt tvungna att acceptera väderrelaterade utvidgningar som ett "olösligt" problem. I praktiken löste man detta genom att införa "andningsrum", bestående av öppningar i golvet, något som var problematiskt när det gällde användandet av t.ex. manuella gaffeltruckar.

Ett UltraDeck golv som konfigureras med expansionsmoduler är en smidig och säker lösning för att reducera vågiga golv när det utsätts för starkt solljus. 

Kantmoduler

UltraDeck levereras också med kantmoduler. Dessa ska alltid användas när fordon ska köras på golvet. Många installerar kantmoduler runt om hela golvet för att undvika att publiken riskerar att snubbla i kanterna. 

 

Video