Om Multiarena

Multiarena AB

Multiarena AS er en importør til det nordiske og baltiske markedet av ulike typer mobile gulv og kjøreplatesystemer.

Mange av Multiarenas løsninger er blant verdens mest brukte og anerkjente løsninger. Eksempelvis så finner man våre mobile gulv på flere av verdens mest prestisjetunge arenaer og stadioner omkring i verden, der de har bevist sin styrke gjennom utstrakt bruk.

Innenfor enkelte forretningsområder leder også Multiarena AS salgs- og kundeoppfølging.

Innenfor andre markedssegmenter foretrekker vi at kundeoppfølgingen skjer via et forhandlernettverk, for å kunne yte den aller beste service til sluttbruker

Mobila golv och täcksystem

Om du ska arrangera en konsert eller en mindre sammankomst, så vil et täcksystem från Multiarena skydda grunden, om det vare sig konstgräs, naturgräs eller annat. Eller kanske är det ett eksisterande sportsgolv som behöver att skyddas?

Föreställ dig gärna at du kan anpassa din fastighet eller din anläggning för fleranvändningsaktiviteter i lämplig storlek. Med en bättre flexibilitet ökar du din omsättning genom att öppna för mässor, konserter, företagssamlingar, prisutdelningar och andra arrangement.

Tllfälliga vägar, tillfälliga parkeringsplatser och mobila vägtraséer.

Mange eiendomsbesittere forvalter ulike arealer som bør skånes i størst mulig grad under ulike events eller entreprenørarbeid. 

Entreprenøren er samtidig opptatt av en god tilgang for alle sine maskiner og sitt utstyr, for å kunne gjøre jobben mest mulig kostnadseffektivt. 

Multiarenas ulike kjøreplatesystemer er ett kinderegg, som imøtekommer og forener både gruneierens og landskapsentreprenørens interesser.