ArmorDeck 1

KRAFTIGT MOBILT GOLV FÖR NATURGRÄS, MED HÖG VIKTTOLERANS .

ArmorDeck1 har en vikttolerans intill 12,6 kg/cm2. Det betyder att golvet är konstruerat för att tåla det mesta av trucktransporter, lastbilar, semi-trailers, Manitous och lyftare.

Modulernas mått är 1,067 m x 1,067 m x 0,050 m. Det underliggande mönstret som bär vikten är konstruerat för att fördela vikten optimalt och på så sätt "gräver" sig golvet inte ner i gräset.

ArmorDecks bi-diagonala ribbmönster är mycket solida, utan vassa kanter. Det är förstärkt med kraftiga övergångar som binder ihop modulerna, övergångarna i sig själva är viktiga viktfördelare och bärande element för att stabilisera golvet.

Viktfördelningen kan ytterligare förstärkas genom att låsa modulerna till varandra. ArmorDeck1 har integrerade "camlocks", där du med hjälp av umbracostavar enkelt låser golvmodulerna till varandra för att förhindra att t.ex. hjulvridningar förstör golvets stabilitet.

Små hål i golvet, gör att de fotosyntetiska processerna fortskrider och ger på så sätt gräset de bästa villkoren. Det underliggande ribb-mönstret släpper igenom luft och ger den möjlighet att cirkulera. Då undviker man att gräset kvävs och dör.

Högsta kvalitet för solljustolerans.

ArmorDecks produktserie är framställd genom användningen av en raffinerad High Density Poly Ethylene (HDPE) material, som innehåller UV-hämmare som motverkar ultraviolett strålning i upp till 5 år. Detta för att undgå nedbrytning och skörhet vid solljusexponering.

Om man väljer ArmorDeck1 i en mycket ljus färg som ger god solljusreflektion så behöver man normalt inte lägga in expansionsmoduler. ArmorDecks standardfärg är ljus grå.

I klimatzoner där starka svängningar i solljusexponering och temperatur kan förekomma, så är rekommendationen den att lägga expansionsmoduler i installationen. Dessa fungerar som ett skjutmått, och gör att materialet kan röra sig fritt, utan att golvytans egenskaper förringas. 

Standard Grå, translucent eller transparent.

ArmorDeck levereras med två typer standard gråfärger, grå eller ljus grå. Golvet kan vid stora volymer levereras i den färg (som har en RAL-färgkod), man önskar. 

ArmorDeck1 kan också levereras med ett translucent täcksystem så att solljus släpps igenom golvytan. Ett translucent täcksystem har en vit färgnyans och har en funktionell betydelse för gräset. Väljer man ett transparent täcksystem, så är den genomskinlig och gräsmattan syns genom golvet.

ArmorDeck1 användning på konstgräs och/eller inomhus.

Det är inget hinder för att ett specialkonstruerat mobilt golv för naturgräs också kan användas på konstgräs eller inomhus. Det starkaste argumentet för att utnyttja en sådan lösning är att ett sådant val kan ge fler möjligheter för uthyrning.

Perforerade golv / markplattor innebär också god luftcirkulation till exempelvis ett konstgräs.

Om man däremot ser det som kritiskt att olika typer vätskor kan riskera att tränga ner i underlaget, rekommenderas et slutet golvsystem.

Bildgalleri

Video

Kontaktpersoner