Multiarena Solutions

Multiarena Solutions
Multiarena färdigställda sport- och aktivitetsanläggningar

Multiarena färdigställda sport- och aktivitetsanläggningar

Multiarena Solutions är ett affärsområde där du kommer att presenteras för olika konceptuella lösningar som slutar i färdiga sport- och aktivitetscenter.

De olika multifunktionsarenorna bygger ofta på en bassport, där spelytan i en sådan grannskapsanläggning enkelt kan markeras eller omformas för flera sporter, både sommar- och vintersporter.

Vi hoppas att Multiarena Solutions ska ge dig en bra idébank om vad du kan uppnå, och ge dig bra input till dina kanske redan existerande planer på hur du kan optimera din anläggnings nyttovärde. Om du till exempel redan äger en bollhall eller en befintlig grannskapsanläggning hoppas vi kunna ge dig ytterligare inspiration.

Bildgalleri

Kontaktpersoner