Multiarena Solutions

Multiarena Solutions
Multiarēna pabeidza sporta un aktivitāšu objektus

Multiarēna pabeidza sporta un aktivitāšu objektus

Multiarena Solutions ir biznesa joma, kurā jums tiek piedāvāti dažādi konceptuāli risinājumi, kas nonāk pabeigtās sporta un aktivitāšu telpās.

Dažādās daudzfunkcionālās arēnas bieži ir balstītas uz pamata sporta veidu, kur šādā vietējās vides objektā ar vienkāršiem pasākumiem spēles virsmu var iezīmēt vai pārveidot vairākiem sporta veidiem, gan vasaras, gan ziemas sporta veidiem.

Mēs ceram, ka Multiarena Solutions sniegs jums labu ideju banku par to, ko jūs varat sasniegt, un sniegs jums labu informāciju par jūsu, iespējams, jau esošajiem plāniem, par to, kā optimizēt jūsu objekta lietderības vērtību. Ja, piemēram, jūs jau esat bumbu bedres vai esošas vietējās vides objekta īpašnieks, mēs ceram, ka varēsim pievienot papildu iedvesmu.

GALERIJA

KONTAKTPERSONAS