Multiarena Solutions

Multiarena Solutions
Multiarena færdige sports- og aktivitetsfaciliteter

Multiarena færdige sports- og aktivitetsfaciliteter

Multiarena Solutions er et forretningsområde, hvor du vil blive præsenteret for forskellige konceptuelle løsninger, der ender i færdige sports- og aktivitetscentre.

De forskellige multiarenaer er ofte baseret på en basissport, hvor spillefladen i sådan en nabofacilitet nemt kan markeres eller redesignes til flere sportsgrene, både sommer- og vintersport.

Vi håber, at Multiarena Solutions vil give dig en god idébank om, hvad du kan opnå, og give dig gode input til dine måske allerede eksisterende planer om, hvordan du optimerer dit anlægs brugsværdi. Hvis du for eksempel allerede ejer en boldbinge eller en eksisterende nabofacilitet, håber vi at kunne give dig yderligere inspiration.

Billedegalleri

Kontaktpersoner