Multiarena Solutions

Multiarena Solutions
Multiarena ferdigstilte idretts- og aktivitetsanlegg.

Multiarena ferdigstilte idretts- og aktivitetsanlegg

Multiarena Solutions er et forretningsområde hvor du blir presentert ulike konseptuelle løsninger som ender opp i ferdigstilte idretts- og aktivitetsanlegg.

De ulike flerbruksarenaene utgår gjerne fra en basisidrett, hvor spilleflaten i et slikt nærmiljøanlegg ved enkle grep kan merkes eller omformes for flere idretter, både sommeridretter og vinteridretter.

Vi håper Multiarena Solutions vil gi deg en god idébank på hva du kan få til, og gi deg gode innspill til dine kanskje allerede eksisterende planer, om hvordan du skal kunne optimalisere ditt anleggs nytteverdi. Hvis du eksempelvis allerede er innehaver av en ballbinge , eller av et eksisterende nærmiljøanlegg, så håper vi å kunne tilføre ytterligere inspirasjon.

Billedegalleri

Kontaktpersoner