ArmorDeck3

Markedets stærkeste mobile gulv

ArmorDeck 3 (AD3) leveres med en integreret pude, en egen bund, som er konstrueret til at forstærke bæreevnen yderligere. Med denne løsning på plads, øges trykpunktbelastningsevnen til hele 22kg/cm2. Det er næsten en fordobling af ydeevnen i forhold til ArmorDeck 1 og ArmorDeck 2. ArmorDeck 3's vægttolerance er hævet til tærskler som ligger udenfor hvad der normalt er tilladt på det nordiske vejnet.

ArmorDeck3 har opnået en markedsanseelse som et foretrukket gulv i rigzoner for store koncerter m.m.

ArmorDeck 3 kan kobles sømløst ind til ArmorDeck 1 eller ArmorDeck 2, hvilket giver en stor flekstibilitet til konfigurering af gulvet i forhold til forskellige kravspecifikationer som kan være gældende på forskellige områder af totalarealet som skal beskyttes.

Hvis du skal beskytte naturgræs, så vil en standardløsning ikke kunne blive liggende igennem et event som varer meget længere end 3-4 dage, uden at man skader græsset da sollys ikke kan trænge igennem.

Billedet til venstre viser bagsiden af modulerne.

Translucent ArmorDeck 3

Multiarena tilbyder også ArmorDeck der tillader at sollyset kan trænge igennem panelerne. Dette vil beskytte græsset bedre, og gør at græsset har en bedre chance for at overleve i forhold til brug af andre typer paneler, som for eksempel plader af aluminium. ArmorDeck har oveni den konkurrencefordel at panelerne kun vejer ca 18kg, og kan installeres ved hånd, og ved brug af værktøj hvor man kan arbejde i oprejst position. ArmorDeck er tideffektiviserende!

Tilgang til al tungtransport

ArmorDeck vil give adgang til al form for tungtransport både på kunstgræs og på naturgræs, og konstruktionen på det mobile gulv medfører ingen risiko for at modulerne kan grave sig ned i græsmåtten; idet det underliggende ribbemønster er afskærmet.

Video

Kontaktpersoner