Køreplader

Køreplader: Den ultimative løsning for at beskytte underlaget og reducere omkostninger

Indholdsfortegnelse

Velkommen til vores guide om produktkategorien køreplader. Her vil vi forklare, hvordan sådanne plader kan være den perfekte løsning for entreprenører, sportsarenaer, festivaler og andre arrangementer, der ønsker at undgå køreskader og beskytte underlaget. Vi vil også udforske forskellige typer køreplader og, hvordan de kan bidrage til en miljøvenlig løsning.

I det krævende nordiske terræn og under hårde vejrforhold er disse robuste beskyttelsesplader blevet en uundværlig del af ethvert byggeprojekt. De er designet med det formål at beskytte sårbar jord og underlag og sikre, at tunge køretøjer kan bevæge sig sikkert og effektivt. Hvis du leder efter en pålidelig leverandør af køreplader til salg eller udlejning, er du kommet til det rette sted. Vi har lang erfaring i branchen og tilbyder et bredt udvalg af køreplader til konkurrencedygtige priser.

En uundværlig ressource for stabilitet og beskyttelse af underlaget

Fra byggeri og anlæg til event- og festivalarrangementer fungerer køreplader som et robust underlag for tunge maskiner som gravemaskiner og lifte. Samtidig hjælper de med at beskytte det underliggende terræn fra skader og spor efter køretøjerne. Oftest refereret til som store, flade plader lavet af stål eller plast, giver køreplader stabilitet og beskyttelse til jorden under tunge køretøjer eller anlægsmaskiner.

Disse plader kan være særligt nyttige i bygge- eller anlægsområder, hvor der kan være ujævnt terræn, mose eller andre udfordrende forhold. Ved at fordele vægten af køretøjer og udstyr over et større område beskytter pladerne brosten, skiferfliser, kabler, gulv, asfalt og andre overflader. Med køreplader kan du nemt udføre arbejde i haver, grønne områder og i uberørt natur uden at efterlade spor.

Reducering af omkostninger med køreplader

En investering i køreplader kan minimere omkostninger forbundet med reparation af skader på underlaget. Ved brug af disse plader kan man undgå dyre reparationer og vedligeholdelse efterfølgende.

Investering i køreplader kan medføre betydelige besparelser i forhold til potentielle reparationer og vedligeholdelse af underlaget. Skader på underlaget som følge af tunge køretøjer eller anlægsmaskiner kan medføre betragtelige udgifter. Disse omkostninger kan være relateret til både rettelser af terrænet og udskiftning af beskadigede materialer såsom brosten, skiferfliser, asfalt og lignende.

Ved at lægge køreplader på underlaget, fordeles vægten fra de tunge køretøjer eller maskiner jævnt over et større område. Dette minimerer risikoen for skader på underlaget og dermed de omkostninger, der er forbundet med at reparere sådanne skader. Pladerne fungerer således som en form for forsikring mod uforudsete udgifter relateret til reparationer og vedligeholdelse.

Ud over de direkte omkostninger ved skader, er det vigtigt også at tage hensyn til de indirekte omkostninger, der kan opstå. Dette inkluderer forsinkelser i projekterne som følge af behovet for at udbedre skaderne, samt de potentielle omkostninger ved at miste opgaver eller omdømme, hvis projekter ikke leveres til tiden eller den forventede standard.

Køreplader kan også medføre besparelser på andre måder. For eksempel kan de gøre det nemmere for køretøjer at manøvrere, hvilket kan reducere den tid, det tager at fuldføre en opgave. Dette betyder, at køreplader kan bidrage til øget effektivitet og produktivitet, hvilket igen kan medføre besparelser.

Derfor kan en investering i køreplader vise sig at være en omkostningseffektiv løsning, der både kan undgå direkte omkostninger til reparationer og vedligeholdelse samt indirekte omkostninger som følge af forsinkelser i projekter og reduceret effektivitet. Med køreplader på plads kan du fokusere på at få arbejdet gjort hurtigt og effektivt, vel vidende at underlaget er beskyttet.

Anvendelsesområder: Køreplader til midlertidige veje og arrangementer

Disse robuste løsninger er særligt velegnede til at lave midlertidige veje til sportsbegivenheder, festivaler og andre større begivenheder. De er også ideelle til udendørs arrangementer såsom juletræsstande og messer.

 • Bygge- og anlægsprojekter: Køreplader beskytter underlaget mod mulige skader fra tunge køretøjer og udstyr. De hjælper med at reducere støv og mudder, forbedrer sikkerheden og sikrer effektiv fremkommelighed på byggepladser, samtidig med at de tilbyder et robust fundament for tungt maskineri. Dette er især nyttigt ved større byggeprojekter, der strækker sig over flere måneder, hvor konstant trafik fra lastbiler og kraner kan medføre betydeligt slid på underlaget. Ved at implementere køreplader på sådanne steder forebygges skader, og arbejdsforholdene forbedres, med sikrere og mere stabil fremkommelighed for både personale og udstyr.
 • Sportsarenaer: Køreplader kan bruges til at lave midlertidige veje, beskytte græs og andre følsomme overflader under begivenheder og give en stabil overflade for udstyr og fodgængere.
 • Festivaler og arrangementer: Ved at bruge disse robuste elementer sikres en stabil og sikker overflade for både deltagerne og udstyret, samtidig med at underlaget beskyttes mod skader. Køreplader tilbyder også en hurtig løsning for midlertidige veje og parkeringspladser. Under arrangementer som fodboldkampe og koncerter, er det vigtigt at beskytte banen mod skader. De er et vigtigt redskab til at håndtere udfordringer og forbedre logistikken og sikkerheden på stedet. For eksempel, på musikfestivaler som Roskilde Festival i Danmark, bliver køreplader ofte brugt til at lave midlertidige veje og stier for at hjælpe besøgende med at bevæge sig sikkert rundt på området, især når vejret er ustabilt.
 • Messehaller: Køreplader er et vigtigt værktøj i forhold til at beskytte gulve og tilbyde en sikker, stabil overflade for både udstillere og besøgende. Under arrangementer som handelsmesser og udstillinger, hvor tungt udstyr og mange mennesker er til stede, bidrager pladerne væsentligt til at forhindre skader og ulykker. Deres brug sikrer, at enhver person og udstyr i messeområdet kan bevæge sig sikkert og effektivt på et robust underlag.
 • Juletræsstande og lignende udendørsarrangementer: Her tilbydes en stabil overflade for køretøjer og udstyr, samtidig med at underlaget beskyttes mod skader og slid. På populære julemarkeder kan pladerne bidrage til at beskytte græs og grusområder mod skader forårsaget af tung trafik.
 • Midlertidige veje og arrangementer: Køreplader er ideelle for midlertidige veje, især i terræn der er svært at køre i, som vådområder og strandzoner. De blev for eksempel flittigt brugt under olieudvinding i North Dakota, USA, for at skabe adgangsveje på blødt og ustabilt underlag.
 • Anlægs- og byggepladser: Ved at implementere disse robuste løsninger tilbydes støtte og beskyttelse for tunge køretøjer og bygningsmaskiner, der arbejder på ujævnt eller blødt underlag.
 • Beskyttelse af underlaget:Køreplader kan lægges over følsomme overflader, som græsplæne, grus eller asfalt, med det formål at beskytte dem mod skader forårsaget af tunge køretøjer eller bygningsmaskiner.
 • Nød- og redningsaktioner: Køreplader kan hurtigt installeres for at give nødtjenester og redningspersonale adgang til ulykkessteder eller områder, der er svære at nå på grund af ujævnt terræn eller dårlige forhold.
 • Militære operationer: I militære operationer kan disse robuste elementer være en vigtig ressource, hvor hurtig og stabil adgang til forskellige områder er afgørende for succes.
 • Landbrugs- og skovbrugsarealer:Køreplader kan bruges i landbruget og skovbruget for at beskytte jord og vegetation fra skader forårsaget af tunge køretøjer og maskiner. De forbedrer også adgangen i våde eller ujævne områder.

Køreplader er således ekstremt alsidige og kan bidrage til effektivitet, sikkerhed og bæredygtighed i en række brancher og situationer. De er en nødvendighed på byggepladser for at beskytte underlag og forhindre skader samt forbedre fremkommeligheden for tunge køretøjer og udstyr.

Ved arrangementer og festivaler kan disse plader hurtigt og effektivt skabe sikre og stabile midlertidige veje og parkeringspladser, og de er vigtige for at beskytte følsomme underlag som græs og asfalt.

For nød- og redningstjenester kan køreplader være livreddende, idet de hurtigt kan installeres med det formål at give sikker og stabil adgang til ulykkessteder, selv i vanskeligt terræn. I militære operationer kan køreplader give hurtig og stabil adgang til områder, hvilket kan være afgørende for succes.

Også inden for landbruget og skovbruget kan køreplader være af stor værdi, ved at beskytte jord og vegetation mod skader forårsaget af tunge maskiner og køretøjer, og ved at forbedre tilgængeligheden i områder med vådt eller ujævnt terræn.

Sammenfattende kan køreplader være et værdifuldt redskab i mange forskellige situationer og brancher. Det er derfor vigtigt at overveje brugen af køreplader i projekter i områder, der kræver beskyttelse af underlaget, forbedre fremkommeligheden for tunge køretøjer og udstyr eller skabe midlertidige veje og parkeringspladser.

Miljøvenlig løsning med køreplader

Vore beskyttelsesplader er lavet af 100 % genbrugt HDPE plast, hvilket giver dem en grøn profil og et lille klimaaftryk. Ved at vælge køreplader fremstillet af genbrugsmateriale bidrager du til at reducere affald og støtte bæredygtig produktion.

Køreplader har ikke kun fordele i forhold til omkostningsreduktion og praktisk anvendelighed, men de kan også give en betydelig miljøfordel. De bidrager til en grønnere profil ved at minimere skade og forstyrrelse af naturlige overflader, og vigtigst af alt, mange af dem er lavet af 100% genbrugt HDPE-plast.

HDPE står for høgdensitetspolyethylen, en type plast, der er let, modstandsdygtig og fleksibel, og som kan genanvendes effektivt. Når vi taler om disse robuste elementer fremstillet af 100% genbrugt HDPE-plast, betyder det, at alle materialer, der bruges til at fremstille dem, kommer fra tidligere brugte plastprodukter. Dette giver en række miljømæssige fordele.

For det første bidrager det til at reducere mængden af affald, der ender på lossepladser. Plastaffald er en betydelig global udfordring, og ved at genbruge denne plast i produktionen af disse produkter bliver vi en del af løsningen i stedet for problemet.

For det andet sparer genbrug af plast betydelige mængder energi sammenlignet med produktion af nye plastmaterialer. Dette bidrager til at reducere kulstofaftrykket og drivhusgasemissioner forbundet med produktionen.

For det tredje tilbyder HDPE-plast en høj grad af holdbarhed og styrke, hvilket gør disse elementer yderst holdbare og langvarige. Dette betyder mindre behov for udskiftning og dermed reduceret ressourceforbrug.

HDPE-plast er et bedre alternativ end mange andre materialer på flere måder. HDPE-plast er let, hvilket gør transport og installation af køreplader mere energieffektivt og omkostningseffektivt. HDPE er modstandsdygtig over for fugt, hvilket forhindrer det i at rådne eller nedbrydes over tid, i modsætning til visse andre materialer som træ eller stål. Dette gør kørepladerne ideelle til brug i forskellige miljøer, herunder dem med strenge vejrforhold eller høj fugtighed.

For det fjerde er HDPE-plast fleksibel, hvilket betyder, at kørepladerne kan tilpasse sig varierende overflader bedre end stive materialer. Dette forbedrer deres funktionalitet, da de kan bruges på ujævnt terræn eller over overflader med forskellig struktur.

Endelig er HDPE-plast ikke giftig, hvilket gør det sikkert for både mennesker og miljø. Dette er især vigtigt, når kørepladerne bruges i miljøer, hvor mennesker, dyr og planter er til stede, for eksempel på festivaler, i parker, på sportsanlæg, i landbruget eller på byggepladser.

Dermed er det klart, at køreplader fremstillet af 100% genbrugt HDPE-plast er et bæredygtigt og miljøvenligt valg, der giver mange fordele ud over deres primære funktion som beskyttelse for overflader og en effektiv løsning til midlertidige veje. De hjælper virksomheder og arrangementer med at opnå en grønnere profil, reducere deres kulstofaftryk og bidrage til en mere bæredygtig fremtid.

De mange fordele ved køreplader

Beskyttelse af underlag

Pladerne er designet til at beskytte græsplæner, brosten, skiferfliser, kabler, asfalt og andre overflader mod skader fra tunge køretøjer og maskiner. De forhindrer også skader på underlaget og reducerer spor og erosion forårsaget af tunge maskiner.

Fremkommelighed

Ved at eliminere kørespor og ødelæggelser på byggepladser, græsplæner, parkanlæg, golfbaner, kirkegårde osv., forbedrer køreplader fremkommeligheden. De giver en stabil og støttende overflade for tunge køretøjer og byggemaskiner, hvilket reducerer risikoen for uheld og skader.

Let at håndtere

Pladerne er mobile og lette, hvilket gør dem nemme at installere og flytte. De er også designet til nem montering og afmontering, hvilket gør dem lette at transportere mellem forskellige arbejdssteder.

Lang levetid

Takket være deres robuste konstruktion og kvalitetsmaterialer har vores produkter en lang levetid. De vil ikke rådne eller nedbrydes, hvilket muliggør langvarige installationer med minimal miljøpåvirkning. Ved slutningen af hver brug kan måtterne nemt renses.

Sikkerhed på byggepladsen: Beskyttelse og sikkerhed med køreplader

De giver tunge køretøjer øget stabilitet og greb, hvilket reducerer risikoen for ulykker og skader. Disse plader er særligt nyttige på glatte eller ujævne overflader, hvor køretøjer nemt kan miste grebet.

Vores beskyttelsesplader har en solid og skridsikker overflade, som giver et sikkert underlag for tungere køretøjer. Dette er afgørende på våde eller mudderede overflader og reducerer chancen for, at køretøjer skrider ud eller sætter sig fast. Pladerne kan modstå høj vægt, hvilket giver dig tryghed, når du håndterer tunge maskiner og udstyr.

En anden fordel er, at de beskytter underlaget. Ved at skabe en jævn overflade reduceres potentialet for udskridning og ukontrolleret bevægelse, hvilket bidrager til at reducere risikoen for personskader. Uden disse plader kan underlaget blive beskadiget, hvilket kan føre til dyre reparationer.

Multiarena tager din virksomheds sikkerhed alvorligt. Vi markedsfører køreplader, der beskytter både mennesker, ejendom og udstyr. Vores kompositplader sikrer adgang til udfordrende arbejdsområder, skaber stabile arbejdsplatforme og beskytter dit udstyr under forskellige klima- og vejrforhold. Vi stræber altid efter at tilbyde løsninger, der forbedrer sikkerhed og effektivitet på din arbejdsplads.

Vores løsninger giver også sikre adgangsveje over forskellige terræn. De beskytter dit udstyr ved at undgå blød og ustabil jord og bidrager til sikker transport af køretøjer og udstyr til arbejdsstedet. Med disse robuste plader kan du nemt transportere udstyr og materialer over forskellige terræn, fra blød og mudderet jord til hård og ujævn grund.

Ved at bruge løsninger fra Multiarena opfylder du din sikkerhedsplan samtidig med, at du beskytter dine investeringer. Disse plader giver stabilitet for tunge lastbiler, kraner og andet udstyr, så de kan arbejde sikkert og effektivt.

Sikkerhed er ikke kun en prioritet på en arbejdsplads, det er en nødvendighed. Med vores produkter er du altid på den sikre side. Det er grunden til, at så mange virksomheder stoler på Multiarena til deres kørepladebehov. Ved at bruge disse plader kan du være sikker på, at du har taget de nødvendige skridt for at sikre din byggeplads.

Udover at forbedre sikkerheden bidrager kørepladerne også til øget effektivitet på arbejdspladsen. De gør det muligt for køretøjer at bevæge sig hurtigere og mere effektivt, hvilket kan reducere tiden det tager at fuldføre projekter og øge produktiviteten.

Køreplader er også meget holdbare og kræver minimal vedligeholdelse. Dette betyder, at de kan modstå krævende forhold over længere tid, hvilket gør dem til en omkostningseffektiv løsning for mange virksomheder.

Derudover tilbyder vi kundesupport og teknisk hjælp. Vores team af erfarne fagfolk står klar til at hjælpe dig med alle dine spørgsmål og behov, hvad enten det drejer sig om installation, brug eller vedligeholdelse af kørepladerne.

Hos os handler det ikke kun om at sælge produkter, det handler om at tilbyde løsninger, der hjælper virksomheder med at nå deres mål. Med vores solide løsninger kan du være sikker på, at sikkerheden på din byggeplads er i gode hænder.

Miljøvenlig løsning

Når du bruger vores køreplader, minimeres påvirkningen på det naturlige underlag, hvilket gør det muligt at transportere tungt udstyr og materialer uden at forvolde skade på miljøet.

Så uanset om du er en entreprenør, arbejder med sportsarrangementer eller planlægger festivaler, kan køreplader være den ideelle løsning for dig. Du er velkommen til at kontakte os for mere information eller for at diskutere dine specifikke behov. Vi er her for at hjælpe dig med at finde den perfekte løsning til dit projekt.

Konklusion:

Køreplader giver en omkostningseffektiv løsning til beskyttelse af underlag, samtidig med at de minimerer risikoen for skader. Med et bredt udvalg af dimensioner, tykkelser og ekstrafunktioner er det nemt at skræddersy den ideelle køreplade til dine specifikke behov. Ved at vælge køreplader fremstillet af genbrugsmaterialer støtter du desuden bæredygtige produktionsmetoder og reducerer miljøbelastningen. Uanset om du er entreprenør, sportsarrangør, festivalarrangør eller fra en anden branche, der kræver solid underlagsbeskyttelse, er køreplader et fremragende valg for dig.

Køreplader fra Multiarena - Markedets største produktportefølje.

Førende leverandør af køreplader / køremåtter med kraftfulde løsninger til entreprenørmarkedet.

Multiarenas forskellige kørepladesystemer imødekommer et voksent marked for forskellige typer køreplader med et bredt spektrum af løsninger!

Virksomhedens omfattende portefølje af mobile gulve er ideel til at skabe midlertidige køreområder over sårbart terræn. DuraDeck køreplader/køremåtter, SignaRoad terrænbeskyttelsesmåtter og MegaDeck rigmåtter komplementerer entreprenørmarkedet med meget stærke plader til brug for vej- og landskabsentreprenører.

Uanset om det er for den enkeltmandsvirksomhed med minigraver, landskabsentreprenøren, eller for en national eller international koncern med flere forretningsområder, tilbyder vores portefølje det ideelle grundlag for enhver byggeplads!

Med Multiarena's løsninger får du køreplader i plast med en bæreevne på op til 600 psi (42,18 kg/cm2). Disse pladesystemer kan danne en midlertidig vej, en midlertidig parkeringsplads eller en stabil arbejdsplatform for de tungeste kraner og entreprenørmaskiner.

Produkterne af HDPE med høj densitet indeholder specialiserede fyldstoffer, der gør kørepladerne meget stærke. UV og antistatiske tilsætningsstoffer sikrer, at disse kompositplader kan modstå tunge konstruktioner og køretøjer og har en lang levetid. Multiarena's køreplader kan nemt vaskes, opbevares og sendes til den næste byggeplads. Pladerne kan bruges år efter år og giver en god afkastning på investeringen.

Billedkavalkade:

Signaroad - Køreplader i brug på eventområde
Signaroad - Køreplader i brug på eventområde
signaroad-install-2-1024x683
Signaroad - Kørepladerne er lette at montere
Signaroad køreplader til store arrangementer
truck_duradeck
Duradeck - Tunge køretøjer er ingen hindring
duradeck72
Duradeck - Stærke køreplader i plast
duradeck75
Duradeck - Køreplader til beskyttelse af sårbart terræn
megadeck_myrmatter56
Megadeck tørvemåtter - Ideelle til våd- og moseområder.
megadeck-square
Megadeck måtterne er nemme at montere og håndtere
megadeck_myrmatter27
Megadeck Køreplader brugt til midlertidig vej
Busch-Stadium-5-ArmorDeck
Armordeck - Entreprenørernes førstevalg til beskyttelse af stadion
ArmorDeck installed
ArmorDeck er specialkonstrueret til arena- og stadiongulv
Stor lift på ArmorDeck3
Armordeck - Køreplader for sikker adgang.

Videoer

Opsummering:

Vi tilbyder et omfattende udvalg af mobile vej-systemer og imødekommer et voksende marked. Produktsortimentet, som inkluderer DuraDeck køreplader/måtter, SignaRoad køremåtter og MegaDeck rigmåtter, kan tilpasses forskellige behov – alt fra midlertidige veje og parkeringspladser til byggepladser og eventområder.

Disse plader er lavet af stærk HDPE med høj densitet og er tilsat UV- og antistatiske tilsætningsstoffer for at modstå tunge konstruktioner og køretøjer. Let vask, opbevaring og transport til den næste byggeplads er muligt med disse produkter.

En bæreevne på op til 600 psi gør pladerne vi tilbyder ideelle for både enkeltmandsvirksomheder og store koncerner med flere forretningsområder. Forskellige underlag som asfalt, brosten, sand, grus, vådområder, strandzoner, barjordområder, nationalparker, skovområder, tørv- og moseområder kan beskyttes ved brug af pladerne. De beskytter både folk, maskiner og udstyr, samt forhindrer mudderforhold.

Aktuelle spørgsmål:

Hvad kan Multiarena tilbyde af beskyttelsesplader til sikring af sårbare områder?
Multiarena har et bredt udvalg af køreplader og køremåtter til midlertidige byggepladser, parkeringspladser og eventområder. I sortimentet finder du DuraDeck Måtter, Signa Road Måtter, MegaDeck Rig Måtter og mobile gulve, alle specielt designet til at beskytte sårbare områder som græsplæner, parker, haveanlæg, vådområder og strandzoner. Disse robuste produkter kan håndtere tung trafik og barske vejrforhold og er nemme at montere og afmontere. Skræddersyede løsninger er tilgængelige for at imødekomme dine specifikke behov, så vi kan finde den bedste løsning til dit projekt.

Af hvilke materialer er vores køreplader lavet?
Kørepladerne er lavet af HDPE med høj densitet og indeholder specialiserede fyldstoffer for at give styrke og holdbarhed.

Hvad kan beskyttelsespladerne anvendes til?
Beskyttelsespladerne kan bruges til at skabe en midlertidig vej, parkeringsplads eller arbejdsplatform for de tungeste kraner og byggeudstyr.

Hvor stor en bæreevne har vores køreplader/køremåtter?
Multiarenas beskyttelsesplader har en bæreevne på op til 600 psi (42,18 kg/cm2).

Er kørepladerne nemme at opbevare og transportere til den næste byggeplads?
Ja, de er nemme at vaske, opbevare og transportere til den næste byggeplads.

Mød Multiarena AS: Din pålidelige partner inden for mobile gulv- og vejprodukter

Torgny Lars Bakken
Torgny Lars Bakken

Multiarena AS, en førende nordisk leverandør af mobile gulv- og vejprodukter, har siden etableringen i 2009 dedikeret sig til at levere løsninger, der sikrer optimal udnyttelse af forskellige områder og arenaer. Baseret i Skien, Norge, er vi vokset til at blive en betroet samarbejdspartner for klienter i en bred vifte af brancher. Vi har agenturer i Norden samt Letland for en række produkter fra det amerikansk-baserede firma Signature Systems. Vores kundebase strækker sig over 5 lande.

Som dit go-to firma for mobile gulv- og vejprodukter er Multiarena AS mere end bare en leverandør. Vi er din partner for succes, forpligtet til at tilbyde de bedste løsninger for dine unikke behov.

Vi specialiserer os i levering af et bredt sortiment af produkter, lige fra mobile gulve til stadioner, parkområder, græsarealer og kunstgræsbaner, til dansegulve, kunstige skøjtebaner og køreplader. Vi leverer også hegn og sikringsløsninger, som er essentielle for at opretholde sikkerheden på disse steder.

Med vores solide branchekendskab og ekspertise inden for blandt andet køreplader, kan vi garantere den bedste løsning for dit projekt. Vores dedikation til fremragende service og levering af kvalitetsprodukter har resulteret i en lang liste over tilfredse kunder. Vores hovedfokus er udlejning og leasing af diverse maskiner, udstyr og materielle varer, hvilket giver os mulighed for at tilpasse os dine specifikke behov.

Multiarena AS blev stiftet den 24. juli 2009 og registreret som et selskab den 22. august samme år. Selskabet ledes af Torgny Lars Bakken, der også er bestyrelsesmedlem. Født i 1967, er Bakken en Skien-baseret leder med engagement i politiske spørgsmål og en passion for sportsfiskeri.

Vælg Multiarena AS som din samarbejdspartner og sæt dine behov og projektets succes i forgrunden.

Kundeprojekter:

Elton John koncert - Skagerak Arena

Multiarena AS har sit hovedagentur fra Signature Systems LLC. Vi startede vores forretning i 2008; hvor vores allerførste udfordring var at dække Odd Stadion (Skagerak Arena i Skien) til Elton John koncerten.

Produkterne UltraDeck 2 og EventDeck 1 blev anvendt med succes. Efter dette fik vi tildelt et eksklusivt agentur fra Signature Systems LLC; efter aftale med firmaets grundlægger, Arnon Rosen, og med vicepræsident Jason Frew. Her kan du høre Jason fortælle lidt om vores branche og forretning i denne podcast: https://lnkd.in./dE9xVii

Meget glædeligt at få fornyet tillid som leverandør af ArmorDeck3 til Color Line Stadion; senest i forbindelse med Green Days koncert på stadion den 9. juni.

Green Day benyttede Europas største scene, og ArmorDeck gjorde endnu en gang sit job ved at realisere et stort arrangement.

Multiarena AS har haft fornøjelsen af at være leverandør til landslejren for KFUK-KFUM Spejdere, som afholdes i Forsand, beliggende i naturskønne omgivelser inderst i Lysefjorden. Her bidrager Multiarena AS med at lægge ArmorDeck3 som underlag både i idrettshallen og i telte omkring, hvor der også laves køreveje ind til de forskellige steder. Spejdernes “myrer” var på plads for at forberede før den store ankomst og fortjener offentlig ros for deres gode arbejdsmoral. Multiarena AS udtrykker stor forståelse for, at en baggrund i spejderbevægelsen kan være godt at have på sit CV. Multiarena AS takker KFUK-KFUM Spejdere for opgaven og ønsker alle held og lykke med landslejren!

Leje eller køb? Be om et tilbud!

Brugsområder

Produkter

Signaroad

Kraftige køreplader som tåler tunge køretøjer og meget belastning!

MegaDeck

Støtter de tungeste belastninger over det hårdeste tærren i de mest udfordrende omgivelser.

DuraDeck

Stærk mobil vej. Formes efter tærren og tåler tunge køretøjer.

ArmorDeck

Kraftige køreplader som tåler tunge køretøjer og meget belastning!