ICE COVER

Vi erbjuder två olika mobila golv att använda i en hockeyarena eller i en annan sorts isarena. Tryck dig vidare in till information.

Gör om ishallen till en flerbrukshall! 

ArmorDeck Ice förvandlar en ishockeyarena, och andra ishallar till en mycket robust multiarena. En arena där du kan köra in tunga lastbärare och utföra krävande riggningar.

Ett av världens mest använda mobila golv till hockeyarenor och ishallar!

Signature System LLCs starka position i USA och Canada har gjort UltraDeck Ice (US = EventDeck Ice) till ett av världens mest använda mobila golv till hockeyarenor och andra ishallar. Täcksystemet passar bäst för events där du bara behöver att använda lätt lastade lastbärare.