ArmorDeck Ice

Gjør ishallen din til en flerbrukshall !

Omgjør skøytearenaen eller ishockeyarenaen til en multiarena, og realiserer merinntektsmulighetene som ligger i et ekte flerbruksanlegg.

Mer istid i hallene

Med et mobilt gulv som kan beskytte isen under variable arrangementer, vil man slippe å legge stadion brakk for sportslig aktivitet, ved å fjerne isen. 

Kraftig mobilt gulv for ulike arrangementer

Med ArmorDeck Ice fra Multiarena kan du imøtekomme de mest ambisiøse krav omkring riggoperasjoner i hallen. Det være seg bruk av trucker, lifter, manitouer, biler, lastebiler, trailere og annen type transport.

Stor stabilitet

ArmorDeck Ice har kraftige bøyleforbindelser over skjøtene for å spre vekt optimalt. I tillegg har hver modul tre cam-locks, slik at modulene låses inn i hverandre. Du vil aldri mer oppleve at moduler glir fra hverandre!

Isolerende

ArmorDeck Ice har 5cm. luftisolasjon. Med god ventilasjon i hallen, vil det være normalt å kunne heve romtemperaturen opp til en komforttemperatur på ca. 18 grader celcius. 

Førstegangs installasjon og installasjonstid

Ved førstegangs installasjon tilbys “cut-to-rink installation” hvor man spesialskjærer moduler inntil vantet, og merker disse for senere bruk. 

Når spesialmodulene er tilskjært, så vil det normalt ta en arbeidsgruppe på 12 mann et par timer å klargjøre ishallen for et event med ArmorDeck Ice. 

Fargevalg

Standardfargene er lys grå, eller grå. Andre farger kan velges på bestilling, hvis man for eksempel ønsker klubbfargene i gulvet.

Overgulv

Et mobilt håndballgulv, eller ethvert annet mobilt sportsgulv, kan gjerne benyttes på ArmorDeck Ice. Multiarena anbefaler en tykkelse på minimum 6,5mm.

Multiarena AS tilbyr også CarpetDeck overgulv, som foruten å være en estetisk nytelse, også gir ytterligere isolasjon. 

Ingen avskallinger, sprekker eller råtedannelse

I motsetning til treverk eller finerbordløsninger vil ikke Multiarenas løsninger krølle seg, råtne, sprekke eller falme. Produktene er resistante for vann og øvrig tilsig og konfigureres for å tåle temperatursvingninger, fuktighet og kondens.

ArmorDeck Ice kan vedlikeholdes og monteres uten slike problemer.

Trygg leveranse

Når du bestiller et banedekke fra Multiarena vet du samtidig at du har verdens største produsent av mobile gulv i ryggen.

For fullskalerte løsninger som skal spesialskjæres for vant, stiller gjerne produsenten; Signature Systems LLC opp med egen supervisor for å kvalitetssikre din leveranse! Leveransen følges opp med en stor trygghet, der du får hjelp av fagfolk med erfaring fra prestisjetunge anlegg.

UltraDeck Ice og ArmorDeck Ice

  • Omgjør hvilket som helst isanlegg til et flerbruksanlegg
  • Lett å installere, vedlikeholde og lagre
  • Beskytter kunstisen
  • Gir varme og tørre gulv for gjester, stoler og utstyr
  • Kostnadseffektivt isdekke
  • Ideelt for konserter, messer, prisutdelinger og spesielle anledninger

Kontaktpersoner