SignaRoad®

Midlertidige veier, anleggsområder og riggsoner med ekstrem styrke

Produkt som er spesialprodusert for konstruksjon av midlertidige veier; innrettet mot veientreprenører og landskapsentreprenører. Benytt gjerne SignaRoad både som en midlertidig vei og som en riggplattform for tunge installasjoner og tungt utstyr.

SignaRoad kan også brukes også til stadionarrangementer, konserter, og andre store events. Tåler svært tunge kjøretøy og mye belastning. 

Med SignaRoad® kan du på en rask måte kan lage en mobil vei for lette og tunge kjøretøy, midlertidig adkomstvei, en midlertidig parkeringsplass, eller kanskje til og med en midlertidig landingsplass for helikopter?  

SignaRoads konstruksjon

Hver SignaRoad kjøreplate er bestående av 5cm tykk og massiv HDPE. Den effektive bruksflaten er 1,88m x 2,84m. Hver plate veier 225kg.
Bruttoflaten består også av kraftige flenser i det samme materialet som forbinder de kraftige kjøreplatene med hverandre.

I tillegg til de kraftige flensene, så låses SignaRoad kjøreplater med kraftige støpte camlåser som sørger for at de overlappende flensene sikres godt, slik at man eksempelvis også slipper at gjørme trenger gjennom til overflaten. Sikkerhetskoblingen utføres ved hjelp av et spesialverktøy, hvor man arbeider i oppreist stilling. 

Resultatet er en jevn og stabil kjøreplattform som er designet for å håndtere og beskytte mot ekstrem tyngde på hele 400 psi (28,12 kg/cm2). Med rask installasjon og demonteringstid, enkel opprydding og gjenbruk i mange år, gir Multiarenas kjøreplatesystem en betydelig avkastning på investeringen

Kan SignaRoad Mats erstatte stålplater ?

SignaRoad vil i de aller fleste tilfeller være overlegent et system bestående av stålplater. SignaRoad er lettere av vekt og kan enkelt kobles sammen for å gi en midlertidig vei som kan være rett eller buet. Lettere vekt betyr også økonomiske fordeler i form av lavere transportkostnader.

Stålplater er imidlertid helt stive, og egner seg derfor også som bro. SignaRoad er konstruert slik at de på tross av sin stivhet og stabilitet, skal kunne føye seg noe etter et kupert terreng. 

Installasjon

En SignaRoad kjøreplate kjøres på plass med lastebærer, mens det anbefales at to personer justerer platen på plass, og fortløpende utfører låsing. Dette gir en effektiv tidsbruk, som reduserer lønnskostnader. 

Lett å rengjøre og vedlikeholde

SignaRoad Mats kan rengjøres med en vanlig høytrykksvasker for industriell bruk.

Lang holdbarhet

Den massive konstruksjonen gjør platene særdeles robuste. Platene er også UV-behandlet for å forlenge levetiden. Ved langvarig lagring bør likevel HDPE skjermes for unødige mengder sollys. Estimert levetid er 20 år. 

Miljøvennlig produkt

HDPE er et ettertraktet gjenvinningsmateriale, som du faktisk vil få pant for når kjøreplatene en dag skal avhendes. Mens platesystemene er i bruk, beskytter platene ved inngrep både i våtmarksområder og i ethvert annet sårbart terreng.

Med SignaRoad Mats som en del av din løsning, vil dette i mange fremtidige anbudsbesvarelser kunne gi ditt entreprenørselskap en konkurransefordel; især i de offentlige anbudsutlysninger!

VideoER