Bruksområder | Kjøreplater

Användningsområden: Körplattor för tillfälliga vägar och evenemang

Multiarena robuste løsninger for kjøreplater er godt egnet til å lage midlertidige veier for idrettsarrangementer, festivaler og andre større arrangementer. De er også ideelle for utendørs arrangementer som juletreplasser og messer.

 • Bygg- och anläggningsprojekt: Körplattor skyddar underlaget från potentiella skador från tunga fordon och utrustning. De bidrar till att minska damm och slam, förbättrar säkerheten och garanterar effektiv framkomlighet på byggarbetsplatser, samtidigt som de erbjuder en robust grund för tunga maskiner. Detta är särskilt användbart för stora byggprojekt som sträcker sig över flera månader, där konstant trafik från lastbilar och kranar kan leda till betydande slitage på underlaget. Genom att införa körplattor på sådana platser, förebyggs skador och arbetsförhållandena förbättras, med en säkrare och mer stabil framkomlighet för både personal och utrustning.
 • Idrottsarenor: Körplattor kan användas för att skapa tillfälliga vägar, skydda gräs och andra känsliga ytor under evenemang och ge en stabil yta för utrustning och fotgängare.
 • Festivaler och evenemang: Genom att använda dessa robusta element skapas en stabil och säker yta för både deltagare och utrustning, samtidigt som underlaget skyddas från skador. Körplattor erbjuder också en snabb lösning för tillfälliga vägar och parkeringsplatser. Under evenemang som fotbollsmatcher och konserter är det viktigt att skydda planen från skador. De är ett viktigt verktyg för att hantera utmaningar och förbättra logistiken och säkerheten på plats. Till exempel, på musikfestivaler som Roskilde Festival i Danmark, används körplattor ofta för att skapa tillfälliga vägar och gångbanor för att hjälpa besökare att röra sig säkert runt på området, särskilt när vädret är ostabilt.
 • Mässhallar: Körplattor är ett viktigt verktyg för att skydda golvet och erbjuda en säker, stabil yta för både utställare och besökare. Under evenemang som handelsmässor och utställningar, där tung utrustning och stor mängd människor är närvarande, bidrar plattorna väsentligt till att förhindra skador och olyckor. Deras användning garanterar att varje person och utrustning på mässområdet kan röra sig säkert och effektivt på en robust yta.
 • Julgransplatser och liknande utomhusevenemang: Här skapas en stabil yta för fordon och utrustning och skyddar underlaget från skador och slitage. På populära julmarknader kan plattorna bidra till att skydda gräs och grusområden från skador orsakade av tung trafik.
 • Tillfälliga vägar och evenemang: Körplattor är idealiska för tillfälliga vägar, särskilt i terräng som är svår att köra på, som våtmarker och strandzoner. De användes till exempel i stor utsträckning under oljeutvinning i North Dakota, USA, för att skapa tillfartsvägar på mjukt och ostabilt underlag.
 • Anläggnings- och byggarbetsplatser: Genom att implementera dessa robusta lösningar ges stöd och skydd för tunga fordon och anläggningsmaskiner som arbetar på ojämnt eller mjukt underlag.
 • Skydd av underlaget:Körplattor kan läggas över känsliga ytor, som gräs, grus eller asfalt, för att skydda dem från skador orsakade av tunga fordon eller anläggningsmaskiner.
 • Nöd- och räddningsinsatser: Körplattor kan snabbt installeras för att ge nödtjänster och räddningspersonal tillgång till olycksplatser eller områden som är svåra att nå på grund av ojämn terräng eller dåliga förhållanden.
 • Militära operationer: I militära operationer kan dessa robusta element vara en viktig resurs, där snabb och stabil tillgång till olika områden är avgörande för framgången.
 • Jordbruks- och skogsbruksområden:Körplattor kan användas inom jordbruket och skogsbruket för att skydda mark och vegetation från skador orsakade av tunga fordon och maskiner. De förbättrar också tillgängligheten i våta eller ojämna områden.

Körplattor är extremt mångsidiga och kan bidra till effektivitet, säkerhet och hållbarhet inom en mängd olika branscher och situationer. De är nödvändiga på byggarbetsplatser för att skydda underlag och förebygga skador samt förbättra framkomlighet för tunga fordon och utrustning.

Vid evenemang och festivaler kan dessa plattor snabbt och effektivt skapa säkra och stabila tillfälliga vägar och parkeringsplatser och de är viktiga när det gäller att skydda känsliga ytor som gräs och asfalt.

För nöd- och räddningstjänster kan körplattor vara livräddande eftersom de kan installeras snabbt för att erbjuda säker och stabil tillgång till olycksplatser, även i svår terräng. Inom militära operationer kan körplattor ge snabb och stabil tillgång till områden, vilket kan vara avgörande för framgång.

Även inom jordbruket och skogsbruket kan körplattor vara mycket användbara, genom att skydda mark och vegetation från skador orsakade av tunga maskiner och fordon, samt för att förbättra tillgängligheten i våta eller ojämna områden.

Sammanfattningsvis kan körplattor vara ett värdefullt verktyg i många olika situationer och branscher. Det är därför viktigt att överväga användningen av körplattor i projekt på områden som kräver skydd av underlaget, förbättra framkomlighet för tunga fordon och utrustning, eller skapa tillfälliga vägar och parkeringsplatser.

 

bildkavalkad:

Videoer:

Köpa eller hyra? Begär en offert!

Våre Kjøreplater

SignaRoad

Spørsmål og Svar

 

Multiarena har ett brett sortiment av körplattor och körmattor för tillfälliga byggplatser, parkeringar och eventområden. I sortimentet finns DuraDeck Mattor, Signa Road Mattor, MegaDeck Rig Mattor och mobila golv, alla specialdesignade för att skydda känsliga områden som gräsmattor, parker, trädgårdsanläggningar, våtmarker och strandzoner. Dessa slitstarka produkter står emot tung trafik och tuffa väderförhållanden, och är lätta att montera och demontera. Skräddarsydda lösningar är tillgängliga för att möta dina specifika krav, så att vi kan hitta den bästa anpassningen för ditt projekt.

Körplattorna tillverkas av HDPE med hög densitet och innehåller specialiserade fyllmedel för att ge styrka och hållbarhet.

Beskyttelsesplatene kan brukes til å lage en midlertidig vei, parkeringsplass eller arbeidsplattform for de tyngste kranene og anleggsmidlene slik at man unngår skade på underlaget.

Multiarenas skyddsplattor har en viktbärande kapacitet på upp till 600 psi (42,18 kg/cm2).

Ja, Multiarena's plattor är enkla att tvätta, förvara och transportera till nästa byggarbetsplats.