Fordeler | Kjøreplater

De mange fordelene med kjøreplater

Beskyttelse av underlag

Kjøreplatene er designet for å beskytte plen, brostein, skiferheller, kabler, grus, asfalt og andre underlag mot skader fra tunge kjøretøy og maskiner. De forhindrer også skader på underlaget og reduserer sporing og erosjon forårsaket av tunge maskiner.

De fungerer som et robust underlag for tunge maskiner som gravemaskiner og lifter. Samtidig bidrar de til å beskytte det underliggende terrenget fra skader og spor etter kjøretøyene. Ofte referert til som store, flate plater laget av stål eller plast, gir kjøreplatene stabilitet og beskyttelse til bakken under tunge kjøretøy eller anleggsmaskiner. Ved å beskytte underlaget, unngås dyre reparasjoner etter prosjektets slutt.

Fremkommelighet

Ved å eliminere kjørespor og ødeleggelser på anleggsplasser, gressplener, parkanlegg, golfbaner, kirkegårder etc., forbedrer kjøreplater fremkommeligheten. De gir en stabil og støttende overflate for tunge kjøretøy og anleggsmaskiner, noe som reduserer risikoen for ulykker og skader.

Forbedret Tilgjengelighet

Ved å legge kjøreplater på myke eller ustabile underlag, kan tunge kjøretøy og utstyr manøvreres trygt og effektivt. Dette forbedrer tilgjengeligheten til vanskelig tilgjengelige områder og reduserer tiden det tar å fullføre et prosjekt, noe som igjen kan senke totale arbeidskostnader. Kjøreplater muliggjør arbeid under mindre ideelle værforhold ved å stabilisere underlaget.

Lett å håndtere

Platene er mobile og lette, noe som gjør dem enkle å installere og flytte. De er også designet for enkel montering og demontering, noe som gjør dem lette å transportere mellom forskjellige arbeidssteder.

Gjenbruk og Holdbarhet

Kjøreplater er designet for å være holdbare og gjenbrukbare. Dette betyr at de kan brukes i mange forskjellige prosjekter over flere år, noe som sprer kostnaden over flere prosjekter og reduserer den årlige kostnaden for kjøp av nytt utstyr.

Lang levetid

Takket være deres robuste konstruksjon og kvalitetsmaterialer, har produktene våre en lang levetid. De vil ikke råtne eller nedbrytes, noe som gjør det mulig med langvarige installasjoner med minimal miljøpåvirkning. Ved slutten av hver bruk kan mattene enkelt rengjøres.

Miljøfordeler

Bruk av kjøreplater gir betydelige miljøfordeler ved å minimere skader på landskap og natur. Når tungt utstyr brukes i sensitive områder, beskytter platene mot ødeleggelse av underlaget, noe som bidrar til å bevare det naturlige landskapet. Dette fører også til en reduksjon i mengden avfall og nødvendigheten for omfattende opprydding etter prosjektets avslutning. Ved å forebygge skader på underlaget reduseres også behovet for avfallshåndtering, som ellers kan være både kostbart og skadelig for miljøet. Disse miljøfordelene understreker kjøreplatenes rolle ikke bare som en praktisk løsning for byggeprosjekter, men også som en viktig komponent i å opprettholde bærekraftige og miljøvennlige byggepraksiser.

Effektivitetsforbedring

Kjøreplater kan raskt og enkelt legges ut og fjernes, noe som sparer tid under opp- og nedrigging av arbeidssteder. Dette øker den generelle effektiviteten i prosjektgjennomføringen.

Ved å benytte kjøreplater kan bedrifter altså redusere direkte og indirekte kostnader, samtidig som de opprettholder sikkerheten og effektiviteten i prosjektene. Dette gjør dem til en verdifull investering for mange typer bygge- og anleggsarbeid.

Bedre sikkerhet

Sikkerhetsforbedringer gjennom bruk av kjøreplater er vesentlig for å redusere risikoen for ulykker på arbeidsstedet. Når arbeidsflaten stabiliseres med disse platene, minskes sannsynligheten betraktelig for at maskiner og personell sklir eller velter. Dette bidrar til et mye tryggere arbeidsmiljø. I tillegg sørger et stabilt underlag for bedre arbeidsforhold for arbeiderne, noe som ikke bare øker sikkerheten, men også effektiviteten på arbeidsplassen. Disse forbedringene i sikkerhet gjennom stabilisering av underlaget er fundamentale for å opprettholde høy produktivitet og sikre et trygt arbeidsmiljø for alle involverte.

Økt produktivitet

Bruk av kjøreplater kan betydelig øke produktiviteten ved å tillate raskere og mer effektiv gjennomføring av prosjekter. Dette skyldes i stor grad de stabile arbeidsflatene som kjøreplatene tilbyr. En stabil arbeidsflate gjør det mulig for teamet å arbeide raskere og reduserer risikoen for forsinkelser forårsaket av ujevnt eller ustabile underlag. I tillegg tilbyr kjøreplatene en unik fleksibilitet; de kan raskt reorganiseres og tilpasses for å møte de skiftende behovene i et prosjekt, noe som ytterligere øker arbeidseffektiviteten og tilpasningsdyktigheten under varierte forhold.

Reduksjon av totale prosjektkostnader

Ved å benytte kjøreplater sikres en stabil arbeidsflate, noe som minimerer forsinkelser som ofte oppstår på grunn av værforhold eller uegnet underlag. Stabiliteten som kjøreplatene tilbyr, bidrar også til å beskytte utstyr og infrastruktur mot skader, noe som fører til lavere vedlikeholds- og reparasjonskostnader. Denne beskyttelsen er ikke bare avgjørende for å opprettholde utstyrets levetid, men også for å redusere de løpende driftskostnadene over tid. Ved å redusere både forsinkelser og driftskostnader, hjelper kjøreplatene med å kutte de totale prosjektkostnadene, noe som gjør dem til en kostnadseffektiv løsning for mange bygge- og anleggsprosjekter.

 

Bildekavalkade:

Videoer:

Leie eller kjøp? Be om tilbud!

Våre Kjøreplater

SignaRoad

Spørsmål og Svar

 

Multiarena har et bredt utvalg av kjøreplater og kjørematter for midlertidige anlegg, parkeringsplasser og eventområder. I sortimentet finner du DuraDeck Mats, Signa Road Mats, MegaDeck Rig Mats og mobile gulv, alle spesialdesignet for å beskytte sårbare områder som plener, parker, hageanlegg, våtmarksområder og strandsone. Disse slitesterke produktene tåler tung trafikk og tøffe værforhold, og er enkle å montere og demontere. Skreddersydde løsninger er tilgjengelige for å møte dine spesifikke krav, slik at vi kan finne den beste tilpasningen for prosjektet ditt.

Kjøreplatene er laget av HDPE med høy tetthet og inneholder spesialiserte fyllstoffer for å gi styrke og holdbarhet.

Beskyttelsesplatene kan brukes til å lage en midlertidig vei, parkeringsplass eller arbeidsplattform for de tyngste kranene og anleggsmidlene slik at man unngår skade på underlaget.

Multiarenas beskyttelsesplater har vektbærende kapasitet på opptil 600 psi (42,18 kg/cm2).

Ja, de er enkle å vaske, lagre og transportere til neste anleggsplass.