DuraDeck®

DuraDeck körplattor

DuraDeck är solida körplattor i härdad högdensitetspolyeten (HDPE), av högsta kvalitet. Körplattorna som tål upp mot 80 ton, levereras i en standarddimension på 122cm*244cm*1,5cm med en vikt på 39 kg.

Förutom att vara väldigt solida, så är DuraDeck väderbeständiga vilket betyder att DuraDeck är konstruerad för att tåla ljus exponering för väder och vind. DuraDeck körplattor är testade med exponering av +/- 40 grader celcius, utan att det förringade dess lastkapacitet. 

Multiarenas DuraDeck körplattor är slitstarka och designade för att tåla upprepad användning. Plattorna är mycket flexibla.

DuraDeck körplattor är ett markskydd som är motståndsduktig mot all sorts väder och kemikalier. Plattorna är UV-behandlade för att ge körplattorna längre livstid.

Multiarena är stolta över att erbjuda körplattor med 7 års garanti, det är marknadens bästa garanti!

Ger ökad framkomlighet och är ett mycket stabilt och starkt markskydd!

Exempel på områden där Multiarenas DuraDeck körplattor kan användas;

  • Gräsområden, parkanläggningar och trädgårdar
  • Sportanläggningar och idrottshallar
  • Asfalterade områden, kullerstens gator, sand och grus.
  • Strandområden och andra våtmarksområden
  • Barmark terräng och i nationalparker
  • Skogsmark, torv och myrar

DuraDecks hållbarhet

Alla DuraDeck körplattor är producerade med mycket hög standard. Vi använder superstark högdensitetspolyeten (HDPE - High-Density Poly-Etylen) i varje platta. En DuraDeck körplatta är gjuten i en och samma process. 

DuraDecks kvalitetssäkrade produktionsprocess motverkar brister, flisning och sprickbildning!

Produktionen innebär att det inte finns svaga punkter i DuraDeck plattorna.

DuraDeck har en överlägsen kvalitet om man jämför med andra liknande produkter. De kan vid första anblick se lika ut, men kan inte erbjuda en motsvarande garanti. Det betyder ofta att man blandar in andra typer av plast, med andra kvaliteter än den rena HDPE. Det innebär att olika plastmolekyler inte alltid är fullt ut kompatibla med varandra under gjutningsprocessen. Något som betyder en betydligt högre risk för sprickor och bristningar. 

DuraDeck på våt mark

Rekommendationen är att alltid bygga en sammanhängande yta av körplattor, med användningen av kroksystemet. Varje körplatta har förtillverkade hål som gör sammankopplingen enkel, både i längdriktningen och i bredden. Specialverktyg är inte nödvändiga. Resultatet är en sammanhängande, stark körbana eller arbetsplattform.

Hur mycket vikt man kan belasta körplattorna med beror på underlagets/markens konsistens.

Köpa eller hyra? Begär en offert!

Multiarenas fördelar

Produktguide

DD1 - Grov / Grov

Det dubbelsidiga grova grepsmönstret passar för tungt utrustning och svåra förhållanden. Ett grovt greppsmönster som vänder ner mot mot marken, medför att mönstret gräver ner sig och får fäste i underlaget.

Det grova greppsmönstret som vänder uppåt ger hjul och larvband ett extra gott fäste. DD1 är väl lämpade i kuperad, sluttande och brant terräng. DD1 ger extra säkerhet om plattorna ska användas vintertid när det är snö och minusgrader.

Använd också våra DuraLink™ stålkrokar för att koppla ihop plattorna, då undviker man att dom inte glider ifrån varann under arbetsoperationerna!

DD2 - Grov / Knudrete

DD2 har det grova grepsmönstret på den ena sidan. Mönstret ger lastfordonens hjul och larvband ett extra gott fäste

Samtidigt har DD2 en knottrig sida. När denna sida lägges ner mot marken, så gräver sig mönstret inte ner sig i marken. Den knottriga sidan ger dock ett relativt gott fäste under arbetet. Man kan ytterligare förstärka stabiliteten i konstruktionen genom att använda Multiarenas kopplingar, som fäster ihop körplattorna.

DD3 - Knudrete / Glatt

På DD3 är det ett knottrigt mönster på ena sidan medan den andra sidan är slät.

Det knottriga mönstret är väl ägnat för fordon där krav på fäste inte är avgörande.

Samtidigt är det knottriga mönstret att rekommendera för all typ av mänsklig trafik, då bl.a. arbetsskor får bra grepp. Ett exempel kan vara byggbranschen, där körplattor från Multiarena med fördel kan ersätta tillfällig användning av t.ex. plywood.

Den släta undersidan möter kraven om nollslitage och därför är de lämpliga att använda inomhus! 

DD4 - Grov / Glatt

DD4 kommer med grovt greppmönster på ena sidan och slät mönster på den andra. 

DD4 kan till exempel ägna sig gott där man har krav om ett extra gott grepp ner mot marken men samtidigt önskar en mycket moderat friktion för den planerade aktiviteten. Ett sådant exempel kan vara att utforma en temporär go-cart bana i terräng. 

Bildgalleri

Video