UltraDeck ICE

Ett utav världens mest använda mobila golv till hovkeyarenor och ishallar!

Signature System LLCs starka position i USA och Canada har gjort UltraDeck Ice (US = EventDeck Ice) till ett av världens mest använda mobila golv till hockeyarenor och andra ishallar. Täcksystemet passar bäst för events där du bara behöver att använda lätt lastade lastbärare.

Gör om din ishall till en multiarena!

Med få begränsninger öppnar UltraDeck Ice för att du får ett allsidigt utnyttjande av isanläggningen. Tenk dig gärna konserter, mässor och annat!

Mobilt golv med god vikttolerans!

God vikttolerans är viktigt för att realisera hallens fulla potential på evenemangsmarknaden. Konserter, bilmässor eller företagsevenemang kräver ofta riggning där användning av gaffeltruckar är en nödvändighet.

Med en vikttolerans på ungefär 10 kg/cm2 så vill du kunde använda många olika fordon i hallen!

Snabbt att installera!

Nogon få människor och en vanlig gaffeltruck är alt som krävs för att installera ditt isgolv under ett par timmar! 

Med marknadsledaren vid din sida

När du beställer ett täcksystem från Multiarena, så vet du samtidigt att du har en av världens största produsenter av mobila golv och istäckningar vid din sida! Om du ska ha en "cut to rink installation" så utförs detta av yrkesverksamma personer när golvet installeras första gången. UltraDeck Ice lämnas med 3 års garanti!

Sömlöst och stabilt

UltraDeck Ice ger dig en sömlös installation. 

Bottenplattan av varje modul har en rad med anti-friksjonsringar som medvärkar ytterligare att stabilisera golvet mot isytan. 

Isolering

UltraDeck har 2,858cm luftisolasjon. Med god ventilasjon i hallen kan temperaturen heves gradvis opp mot 17-18 grader under arrangementet. 

Vid arrangemang där man vill ha god komfort om fötterna; så rekommenderar vi at man också installerar Multiarenas produkt; CarpetDeck.

Färgval

UltraDeck Ice levereras i färgerna ljus grå, eller grå. Andra färger kan levereras på beställning, om man tills exempel skulle vilja använda hockeyklubbens färger. 

Konfigurering

Det finns i hovudsak två sätt att konfigurera UltraDeck Ice till din isstadion:

1. Anpassning till rinken

Golvets yttra moduler kapas i detta fallet för anpassning till rinken; och märks i efterhand för att lätta installationerna i efterhand.

2. Anpassning til arealet under rinken

Om rinken tas bort under arrangemang, så kan UltraDeck läggas rektangulärt. Själva golvet går då snabbare att installera; då inga specialkapade moduler behövs. 

Lätt att rengöra och underhålla

UltraDecks jamna yta är lätt att rengöra med tvättmaskin innan demonteringen görs.

Video

Kontaktpersoner