UltraDeck1

Perforerat mobilt golv for att skydda naturgräs

UltraDeck1 ger solljus och vatten möjlighet att tränga igenom, så att gräset har goda livsvillkor under hela evenemanget. Ofta vill du uppleva att gräset är finare efter evenemanget på grund av växthuseffekten som golvkonstruktionen ger. UltraDeck bärbara golv ger ett idealiskt skydd för både hårdföra och mindre hårdföra typer av gräs.

 

Samtidigt dränerar UltraDeck bort vattnet. Detta är också ett viktigt skäl till att UltraDeck1 också rekommenderas som tältgolv på mässor och festivalområden där det snabbt kan förvandlas till en våtmark under regnigt väder och mycket aktivitet.

UltraDeck1 är ett perfekt golv för att skydda gräsmattor, inklusive fotbollsplaner, golfbanor, fästningsområden, parkområden, museumsområden och liknande. Mobila golv från Multiarena vill alltid ge eventet en estetisk och bekväm upplevelse, samtidigt som att gräset skyddas och får växa!

Stark skyddsfunktion!

UltraDeck1 är specialkonstruerad för att skydda gräsmattan, samtidigt som att du kan använda lätta fordon och lastbärare.

Även om det viktbärande mönstret på undersidan av modulerna är utformat för optimal viktfördelning, så bör man komma ihåg att markens vattenhalt alltid vill spela en roll. När man använder tunga fordon, medan vattenmätningen i marken är hög, skulle man kunna uppleva att det viktbärande mönstret gräv ner sig i marken, och att lera kan följa under demonteringsarbetet. 

Att använda UltraDeck1 på ojämn mark

UltraDeck tolererar utan vidare en jämn lutning i terrängen. Men, du måste planera om det sku vara tuster, stenar, gropar eller andra fysiska hinder. Marken måste vara jämn för att modulerna ska vara sammankopplade. 

Om du lägger UltraDeck1 i lutande tärreng, så kan, - beroende av lutningsgrad och nedbörsmängd, - behov för ett bättre fäste uppstå! Vi rekommenderar då att man förebygger med att köpa in tejp med sandpappersmönster.

Ekspantionsmoduler

Alla plastgolv vill ekspandera och kontrahera under skiftande solljus. Vid starkt solljus så kan golvet få vågor, falla isär eller bli ojämt.

Multiarenas golv levereras med patenterade expantionsmoduler som låter materialet röra sig fritt under växlande solljus.

Innan våra expansionsmoduler kom på marknaden, måste banmästare, evenemangschefer, konsertpromotörer, stadionledare och andra involverade i konsertevenemang och liknande stadionevenemang helt enkelt acceptera väderrelaterade utvidgningar som "olösliga" problem. I praktiken löstes detta genom att införa "andningsrum" bestående av sprickor i golvet, vilket var problematiskt för olika typer av trafik, och ofta gjorde det ganska svårt att använda, till exempel, manuella gaffelvagnar.

UltraDeck konfigurerat med expantionsmoduler är en komfortabel och säker lösning för att reducera vågor i materialet under starkt solljus. 

Kantmoduler

UltraDeck levereras också med kantmoduler. Dessa ska åtminstone alltid användas när fordon ska köras. Någon vill installera kantmoduler runt hela området för att eliminera risken för att publiken snubbla över kanterna. 

 

Video