SignaRoad®

Tillfälliga vägar och temporära parkeringsplatser. Extremt starka plattor för rigg- och konstruktionsarbete

SignaRoad® är en produkt som är specialproducerad för att kunna användas för att bygga temporära vägar. SignaRoad® riktar sig mot väg- och markentreprenörer. SignaRoad® används med fördel båda som tillfällig vägkonstruktion och som riggplattform för tunga installationer och tung utrustning.

SignaRoad® kan också användas vid stadionarrangement, konserter, och andra stora events. SignaRoad® tål mycket tung belastning och tunga lastfordon. 

Med SignaRoad® kan man snabbt och effektivt bygga en tillfällig och smidig ankomstväg, temporär väg och parkeringsplats för både lätta och tunga fordon. SignaRoad® kan också användas som landningsplats för helikoptrar!  

SignaRoad® - Material och konstruktion

Varje SignaRoad® körplatta består av en massiv platta i HDPE (High Density Poly Ethylen) som är 5 cm tjock. Den användbara ytan är 1,88m x 2,84m. Varje platta väger 225 kg.
Körplattans bruttoyta består också av starka flänsar. Flänsarna är av samma material och binder ihop dom kraftiga körplattorma med varandra.

I tillägg till dom kraftiga flänsarna, så låser man SignaRoad körplattor med starka camlocks som gör att dom överlappande flänsarna låsas till varandra och stärker konstruktionen. Då hindrar man också att mold och lera tränger genom till ytan. Säkerhetskopplingen utförs med hjälp utav ett specialverktyg; där man arbetar i upprest ställning. 

Resultatet är en jamn och stabil körplattform, som är designat för att handtera och skydda mot extrem tyngd på hela 400 psi (28,12 kg/cm2). Med snabb installation och demonteringstid; enkel handtering og återvändande nytja i många år, så ger Multiarena sina körplattor en betydelsesfull avkastning på investeringen.

Kan SignaRoad Mats ersätta stålplattor?

SignaRoad vill i dom allra flesta fall vara överlägsent stålplattor. SignaRoad är lättare i vikt, och kan enkelt kopplas i hop! Lättare vikt ger också ekonomiska fördeler i form utav lägre transportkostnader.

Stålplattor är helt stiva; och kan därmed också användas som en bro. Till skilnad är SignaRoad konstruerad så att dom på trots utav sin stivhet och stabilitet, ska kunne lämpa sig något efter marken i et kuperat terräng. 

Installation

En SignaRoad körplattor körs på plats med en lastbärare; medan det rekommenderas att två personer justerer plattan på plats, och låser dom i hop. Det ger den bästa effektiva tidsanvändning, och reduktion i löneskostnaderna. 

Lätt att rengöra och underhålla.

Rengörning av alla Multiarenas körplattor utförs gärna med industriell högtryckstvättare.

Lång hållbarhet

Den massiva konstruktionen gør plattorna mycket robusta. Plattorna är också UV-behandlat för att förlänga livstiden. Vid lång uppbevaring så rekommenderas endå att man har plattorna inomhus för att skydda mot onödiga mängder av starkt solljus över tid. En estimerat livstid är 20 år. 

Miljövänlig

HDPE är ett efterfrågat återvinningsmaterial, som du faktisk kan få pant för när körplattorna en gång i framtiden ska avhändas. Medan plattsystemen är vid användning, så skyddar plattorna vid ingrepp båda i våtmarker och i varje annat sårbart terräng.

Med SignaRoad Mats som en del av din lösning, så vill detta i många framtidiga offerter kunde ge ditt entreprenörbolag en stark konkurrensfördel; isär i offentliga offerter.

Bildgalleri

Videor