ArmorDeck Ice

Gör din ishall om till en eventarena!

ArmorDeck gör din hockeyarena, och andra skridskoanläggningar om till en mycket robust multiarena, där du också kan köra tunga lastbärare och utföra krävjande rigguppgifter.

Låt isen vara kvar!

Med et mobilt isgolv som kan skydda isen under olika arrangement, så kan du låta isen vara kvar; även om du ska arrangera en konsert. 

Solid mobilt golv för olika arrangemang!

Med ArmorDeck Ice från Multiarena kan du uppfylla de största kraven på riggfunktioner i hallen från alla typ av fordon.

Stor stabilitet

ArmorDeck Ice har solida bågar som binder modulerna samman för att sprida vikten optimalt. Dessutom har varje modul tre cam-locks som låser golvet. Du vill aldrig uppleva golvet glida från varandra.

Isolerande

ArmorDeck har 5 cm luftisolering. Med god ventilation i hallen är det normalt att höja temperaturen upp till 18 grader celcius. 

Första gångs installation och installationstid

Vid första gångs installation ärbjuds "cut-to-rink installation", där man specialkapar det mobila isgolvet intill rinken, och präglar dom för senare användning. 

När specialmodulerna är kapade, så vill det normalt ta et crew på 12 mann ett par timmar att göra klar ishallen för et event med ArmorDeck Ice. 

Val av färg

Standardfärg är ljus grå, eller grå. Andra RAL-färger kan du få på beställning, om du till expempel gärna vill använda klubbens färger i golvet.

Överliggande golv

Ett mobilt handbollsgolv, eller annat mobilt sportsgolv kan gärna nyttjas på ArmorDeck Ice. Multiarena AS rekommanderar en tjocklek på minimum 6,5mm.

Multiarena AS erbjuder också CarpetDeck; et överliggande golv som förutom att vara en estetisk njutning, också ger ytterligara isolation! 

Inga frånskalingar, sprickor eller rötbildning

Om du använder et golv av trä, så vill du med tiden uppleva att det kan krulla, rötna, spricka, eller blekna. ArmorDeck Ice är resistent mot fukt, kondens och vatten.

.

Säker leverans

När du beställer et täcksystem til din isarena vet du samtidigt att du har världens största tillvärkare av mobila golv vid din sida.

För fullskalerade lösningar som ska specialkapas till rinken, så ställer tillverkaren; Signature Systems LLC upp med egen supervisor för att kvalitetssäkra din leverans! Leveransen föjls med en stor trygghet, där du får den bästa hjälp av proffs med erfarenhet från prestigefyllda anläggningar runt om i världen!

UltraDeck Ice och ArmorDeck Ice

  • Omgär varje isanläggning till ett fleranvändningsanlägg
  • Lätt att installera, underhålla och lagra
  • Skyddar isen
  • Ger torra och värma golv för gästerna
  • Kostnadseffektiva täcksystem för dig med eventambitioner!
  • Ideelt för konserter, messor, bolagsevents etc.

Kontaktpersoner