UltraDeck2

Tätt golvsystem för att använda på konstgräs.

UltraDeck2 är ett tätt golvsystem, speciellt tillverkat för att skydda konstgräs.

UltraDeck 2 är också et mycket gott produkt för andra event inomhus. Använd gärna UltraDeck2 som mässgolv i et mässtält eller i en mässhall, eller som et industrigolv i ett industritält eller i en industrihall. 

Täcksystemet är robust konstruerat för att tolerera lätta lastbärare, och alla fordon som du kan köra med et normalt bilsertifikat. 

Skånsam konstruktion

UltraDeck är 2,858cm högt, och sprider vikten optimalt genom en skånsom understruktur, der kontaktflatorna mot underlaget är rundade. 

Minimaliserer genomträngning

Et tätt system gör att minimalt med vätskor kan tränga genom till konstgräset. 

Att använda UltraDeck2 utomhus

Multiarena rekommandererar primärt golv som tar hand om fotosyntes, och som samtidigt drenerar vatten. UltraDeck2 är drenerande, men hanterar inte fotosyntes. Dessutom, vid användning utomhus på stora ytor, borde expansionsmoduler användas för att minska risken för golvet att våga under starkt solljus. 

Video