Multiarena Nærmiljøanlegg

Multiarena nærmiljøanlegg Multisportsanlegg for benyttelse året rundt: Multiarenas ulike nærmiljøanlegg legger opp til at du skal kunne benytte dem året rundt, og de åpner derfor opp for både sommeraktiviteter og vinteraktiviteter. Vi har valgt å presentere noen nærmiljøanlegg av ulike dimensjoner. Multiarena AS vil kunne tilpasse løsninger til enhver form for arealbruk, men vi finner […]