ICE COVER

Vi erbjuder två olika mobila golv att använda i en hockeyarena eller i en annan sorts isarena. Tryck dig vidare in till information.

Gör din ishall om till en eventarena! 

ArmorDeck gör din hockeyarena, och andra skridskoanläggningar om till en mycket robust multiarena, där du också kan köra tunga lastbärare och utföra krävjande rigguppgifter.

Ett utav världens mest använda mobila golv till hovkeyarenor och ishallar!

Signature System LLCs starka position i USA och Canada har gjort UltraDeck Ice (US = EventDeck Ice) till ett av världens mest använda mobila golv till hockeyarenor och andra ishallar. Täcksystemet passar bäst för events där du bara behöver att använda lätt lastade lastbärare.