SportPanel

Mobila sportsbarriärer

Multiarenas sportsbarriärer är lätta att lyfta, transportera och installera. Du installerer en snygg barriär under några minut. Barriären kan enkelt flyttas, och det patenterade staraka materialet är konstruerat för många års återanvändning.

Multiarenas portabla barriär kan gärna användas också för att visa reklam, samtidigt som det skapar et stängsle mellan utövare och en civiliserad publik.

Gul topp äkar synligheten

Varje barriär har en gul topprad som ger ett starkare signal til både utövare, eventuell trafik, och publik.

Utlösande led

Frigöringslänken tillåter stängselramen att böjas og fällas platt till marken under stöten från utöversidan. Varje stängsle är uppbyggt med två specialdesignade armbågsfogar som är fästat vid stängslets stödfot.

Transport och lagerhåll

En specialvagn som kan hektas in på en fordons dragkrok kan erbjudas.

Nedladdningar

Tilbehør og funksjoner

Staketernas storlek: 10’ 6” L x 48” H (3.2 m x 121.92 cm)

Ramens diameter: 50.8 mm

Vikt: 22 lbs (9.98kg)

Färg: White piping standard, yellow top. White or Black mesh options.

Material
Ram: UV Inhibited, Titanium Dioxide additive, high impact, compounded PVC frame and fittings, 1.25” schedule 40 pipe.
Interiör: UV protected, polypropylene copolymer.
Fötter: Sliding and removable foot system for safety, versatility and easy storage. Stores compactly in 2” wide area due to removable foot system. Foot may be staked to ground yet panel will break-a-way as required.

Säkerhet: Meets ASTM 8 (Appendix A) F 2000 “Standard Guide for Fences for Ball Fields and Other Facilities.”

Garanti: 3-year warranty against manufacturer’s defects

Bildgalleri