KEYRÐARPLÖTUR

Kjøreplater: Den ultimate løsningen for å beskytte underlaget og redusere kostnader

Innholdsfortegnelse

Velkommen til vår guide om produktkategorien kjøreplater. Her vil vi forklare hvordan slike plater kan være den perfekte løsningen for entreprenører, idrettsarenaer, festivaler og andre arrangementer som ønsker å unngå kjøreskader og beskytte underlaget. Vi skal også utforske ulike typer kjøreplater og hvordan de kan være til hjelp med hensyn til en miljøvennlig løsning.

I det krevende nordiske terrenget og under tøffe værforhold, har disse robuste beskyttelsesplatene blitt en uunnværlig del av ethvert byggeprosjekt. De er laget med formål om å beskytte sårbar mark og underlag, og sikre at tunge kjøretøy kan bevege seg trygt og effektivt. Hvis du er på utkikk etter en pålitelig leverandør av kjøreplater til salgs eller utleie, har du kommet til rett sted. Vi har lang erfaring i bransjen og tilbyr et bredt utvalg av kjøreplater til konkurransedyktige priser.

En uunnværlig ressurs for stabilitet og beskyttelse av underlaget

Fra bygg og anlegg til event- og festivalarrangementer, fungerer kjøreplatene som et robust underlag for tunge maskiner som gravemaskiner og lifter. Samtidig bidrar de til å beskytte det underliggende terrenget fra skader og spor etter kjøretøyene. Ofte referert til som store, flate plater laget av stål eller plast, gir kjøreplater stabilitet og beskyttelse til bakken under tunge kjøretøy eller anleggsmaskiner.

Disse platene kan være spesielt nyttige i konstruksjons- eller anleggsområder hvor det kan være ujevnt terreng, myr eller andre utfordrende forhold. Ved å fordele vekten av kjøretøy og utstyr over et større område, beskytter platene brostein, skiferheller, kabler, gulv, asfalt og andre overflater. Med kjøreplater kan du enkelt utføre arbeid i hager, grøntområder og i urørt natur uten å etterlate deg spor.

Redusering av kostnader med kjøreplater

En investering i kjøreplater kan redusere kostnader forbundet med reparasjon av skader på underlaget. Gjennom bruk av slike plater kan du unngå kostbare reparasjoner og vedlikehold i etterkant.

Investerer man i kjøreplater, vil dette bidra til en betydelig kostnadsbesparelse i forhold til potensielle reparasjoner og vedlikehold av underlaget. Skader på underlaget som følge av tungt kjøretøy eller anleggsmaskiner kan resultere i betydelige utgifter. Disse kostnadene kan være relatert til både retting av terreng og erstatning av skadet materiale som brostein, skiferheller, asfalt og lignende.

Ved å legge kjøreplater på underlaget, fordeles vekten av de tunge kjøretøyene eller maskinene jevnt over et større område. Dette minimerer sannsynligheten for at underlaget vil bli skadet, og dermed unngås de kostnadene som er forbundet med å reparere slike skader. Platene gir altså en form for forsikring mot uforutsette utgifter knyttet til reparasjoner og vedlikehold.

I tillegg til kostnadene knyttet til direkte skade, er det viktig å vurdere de indirekte kostnadene som kan oppstå. Dette inkluderer tidsforsinkelser i prosjektene som følge av behovet for å rette opp i skadene, samt de potensielle kostnadene ved å miste oppdrag eller omdømme hvis prosjekter ikke leveres til rett tid eller standard.

Kjøreplater kan også spare kostnader på andre måter. For eksempel kan de gjøre det lettere for kjøretøy å manøvrere, noe som kan redusere tiden det tar å fullføre en jobb. Dette betyr at kjøreplater kan bidra til økt effektivitet og produktivitet, noe som igjen kan resultere i kostnadsbesparelser.

Dermed kan en investering i kjøreplater være et kostnadseffektivt tiltak som både kan unngå direkte kostnader til reparasjoner og vedlikehold, samt indirekte kostnader som følge av prosjektforsinkelser og redusert effektivitet. Med kjøreplater på plass, kan du fokusere på å få jobben gjort raskt og effektivt, med visshet om at underlaget er beskyttet.

Bruksområder: Kjøreplater for midlertidige veier og arrangementer

Disse robuste løsningene er også godt egnet til å lage midlertidige veier for idrettsarrangementer, festivaler og andre større arrangementer. De er også ideelle for utendørs arrangementer som juletreplasser og messer.

 • Bygg- og anleggsprosjekter: Kjøreplater beskytter underlaget mot potensielle skader fra tunge kjøretøy og utstyr. De bidrar til å redusere støv og slam, forbedrer sikkerheten, og sikrer effektiv fremkommelighet på byggeplasser, mens de samtidig tilbyr et robust fundament for tyngre maskineri. Dette kommer særlig til sin rett ved større byggeprosjekter som strekker seg over flere måneder, hvor konstant trafikk fra lastebiler og kraner kan medføre betydelig slitasje på underlaget. Ved å implementere kjøreplater på slike steder, forebygges skader og arbeidsforholdene forbedres, med tryggere og mer stabil fremkommelighet for både personell og utstyr.
 • Idrettsarenaer: Kjøreplater kan brukes til å lage midlertidige veier, beskytte gress og andre følsomme overflater under arrangementer, og gir en stabil overflate for utstyr og fotgjengere.
 • Festivaler og arrangementer: Ved å anvende disse robuste elementene bidrar man til å gi en stabil og sikker overflate for både deltakere og utstyr, samtidig som de beskytter underlaget mot skader. Kjøreplater gir også en rask løsning for midlertidige veier og parkeringsplasser. Under arrangementer som fotballkamper og konserter, er det viktig å beskytte banen mot skade. De er et viktig verktøy for å takle utfordringene og forbedre logistikken og sikkerheten på stedet. For eksempel, på musikkfestivaler som Roskilde Festival i Danmark, blir kjøreplater ofte brukt til å lage midlertidige veier og gangstier med hensikt å hjelpe besøkende med å bevege seg trygt rundt på stedet, spesielt når været er ustabilt.
 • Messehaller: Kjøreplater utgjør et viktig verktøy med tanke på å beskytte gulv og tilby et sikkert, stabilt underlag for både utstillere og besøkende. Under arrangementer som handelsmesser og utstillinger, der tunge utstyr og stor menneskestrøm er tilstede, bidrar platene vesentlig til å forhindre skader og ulykker. Deres anvendelse sikrer at enhver person og utstyr i messeområdet kan bevege seg trygt og effektivt på et robust underlag.
 • Juletreplasser og lignende utendørs arrangementer: Man får her en stabil overflate for kjøretøy og utstyr, og beskytter underlaget mot skader og slitasje. På populære julemarkeder kan platene bidra til å beskytte gress og grusområder mot skader forårsaket av tung trafikk.
 • Midlertidige veier og arrangementer: Kjøreplater er ideelle for midlertidige veier, spesielt i terreng som er vanskelig å kjøre på, som våtmarksområder og strandsoner. De ble for eksempel brukt i stor grad under oljeutvinning i Nord-Dakota, USA, med sikte på å skape tilgangsveier på mykt og ustabilt underlag.
 • Anleggs- og byggeplasser: Ved å implementere disse robuste løsningene gir man støtte og beskyttelse for tunge kjøretøy og anleggsmaskiner som arbeider på ujevnt eller mykt underlag.
 • Beskyttelse av underlaget: Kjøreplater kan legges over sårbare overflater, som plen, grus eller asfalt, med sikte på å beskytte dem mot skader forårsaket av tunge kjøretøy eller anleggsmaskiner.
 • Nød- og redningsoperasjoner: Kjøreplater kan raskt installeres med mål om å gi nødetater og redningspersonell tilgang til ulykkessteder eller områder som er vanskelige å nå på grunn av ujevnt terreng eller dårlige forhold.
 • Militære operasjoner: I militære operasjoner kan disse robuste elementene være en viktig ressurs, hvor rask og stabil tilgang til ulike områder er avgjørende for suksess.
 • Landbruks- og skogbruksområder: Kjøreplater kan brukes i landbruket og skogbruket for å beskytte jord og vegetasjon fra skader forårsaket av tunge kjøretøy og maskiner. De forbedrer også tilgjengeligheten i våte eller ujevne områder.

Kjøreplater er altså ekstremt allsidige og kan bidra til effektivitet, sikkerhet og bærekraft i en rekke bransjer og situasjoner. De er en nødvendighet på byggeplasser, med tanke på å beskytte underlag og forhindre skader, samt forbedre fremkommelighet for tunge kjøretøy og utstyr.

Ved arrangementer og festivaler kan disse platene raskt og effektivt skape sikre og stabile midlertidige veier og parkeringsplasser, og de er viktige med tanke på å beskytte følsomme underlag som gress og asfalt.

For nød- og redningstjenester kan kjøreplater være livreddende, da de kan raskt installeres med formål om å gi trygg og stabil tilgang til ulykkessteder, selv i vanskelig terreng. I militære operasjoner kan kjøreplater gi rask og stabil tilgang til områder, noe som kan være avgjørende for suksess.

Også innen landbruket og skogbruket kan kjøreplater være til stor nytte, ved å beskytte jord og vegetasjon mot skader forårsaket av tunge maskiner og kjøretøy, og ved å forbedre tilgjengeligheten i områder med vått eller ujevnt terreng.

Sammenfattet kan kjøreplater være et verdifullt verktøy i mange ulike situasjoner og bransjer. Det er derfor viktig å vurdere bruken av kjøreplater i prosjekter i områder som krever sikring av underlaget, forbedre fremkommeligheten for tunge kjøretøy og utstyr, eller skape midlertidige veier og parkeringsplasser.

Miljøvennlig løsning med kjøreplater

Våre beskyttelsesplater er laget av 100 % gjenvunnet HDPE plast, noe som gir dem en grønn profil og et lite klimaavtrykk. Ved å velge kjøreplater laget av gjenvunnet materiale, bidrar du til å redusere avfall og støtte bærekraftig produksjon.

Kjøreplater har ikke bare fordeler knyttet til kostnadsreduksjon og praktisk anvendelighet, men de kan også gi en betydelig miljøfordel. De bidrar til en grønnere profil ved å minimere ødeleggelse og forstyrrelse av naturlige underlag, og viktigst av alt, mange av dem er laget av 100% gjenvunnet HDPE-plast.

HDPE står for høytetthetspolyetylen, en type plast som er lett, motstandsdyktig og fleksibel, og som kan gjenvinnes effektivt. Når vi snakker om disse robuste elementene laget av 100% gjenvunnet HDPE-plast, betyr det at alle materialene som brukes til å produsere dem, er hentet fra tidligere brukte plastprodukter. Dette gir en rekke miljøfordeler.

For det første bidrar det til å redusere mengden avfall som går til deponi. Plastavfall er en betydelig global utfordring, og ved å gjenbruke denne plasten i produksjon av disse produktene, blir vi en del av løsningen i stedet for problemet.

For det andre sparer gjenbruk av plast for betydelige mengder energi sammenlignet med produksjon av nye plastmaterialer. Dette bidrar til å redusere karbonavtrykket og klimagassutslippene forbundet med produksjonen.

For det tredje tilbyr HDPE-plast en høy grad av holdbarhet og styrke, noe som gjør disse elementene svært slitesterke og langvarige. Dette betyr mindre behov for utskifting og dermed redusert ressursforbruk.

HDPE-plast er et bedre alternativ enn mange andre materialer på flere måter. HDPE-plast er lett, noe som gjør transport og installasjon av kjøreplatene mer energieffektivt og kostnadseffektivt. HDPE er motstandsdyktig mot fuktighet, noe som forhindrer at det råtner eller brytes ned over tid, i motsetning til visse andre materialer som tre eller stål. Dette gjør kjøreplatene ideelle for bruk i forskjellige miljøer, inkludert de med strenge værforhold eller høy fuktighet.

For det fjerde er HDPE-plast fleksibel, noe som betyr at kjøreplatene kan tilpasse seg varierende underlag bedre enn stive materialer. Dette forbedrer deres funksjonalitet ved at de kan brukes på ujevnt terreng eller over overflater med ulik struktur.

Til slutt er HDPE-plast ikke giftig, noe som gjør det trygt for både mennesker og miljø. Dette er spesielt viktig når kjøreplatene brukes i miljøer der mennesker, dyr og planter er til stede, for eksempel på festivaler, i parker, på idrettsanlegg, i landbruket eller på byggeplasser.

Dermed er det klart at kjøreplater laget av 100% gjenvunnet HDPE-plast er et bærekraftig og miljøvennlig valg, som gir mange fordeler i tillegg til deres primære funksjon som en beskyttelse for underlag og en effektiv løsning for midlertidige veier. De hjelper virksomheter og arrangementer med å oppnå en grønnere profil, redusere sitt karbonavtrykk og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

De mange fordelene med kjøreplater

Beskyttelse av underlag

Platene er designet for å beskytte plen, brostein, skiferheller, kabler, asfalt og andre underlag mot skader fra tunge kjøretøy og maskiner. De forhindrer også skader på underlaget og reduserer sporing og erosjon forårsaket av tunge maskiner.

Fremkommelighet

Ved å eliminere kjørespor og ødeleggelser på anleggsplasser, gressplener, parkanlegg, golfbaner, kirkegårder etc., forbedrer kjøreplater fremkommeligheten. De gir en stabil og støttende overflate for tunge kjøretøy og anleggsmaskiner, noe som reduserer risikoen for ulykker og skader.

Lett å håndtere

Platene er mobile og lette, noe som gjør dem enkle å installere og flytte. De er også designet for enkel montering og demontering, noe som gjør dem lette å transportere mellom forskjellige arbeidssteder.

Lang levetid

Takket være deres robuste konstruksjon og kvalitetsmaterialer, har produktene våre en lang levetid. De vil ikke råtne eller nedbrytes, noe som gjør det mulig med langvarige installasjoner med minimal miljøpåvirkning. Ved slutten av hver bruk kan mattene enkelt rengjøres.

Sikkerhet på byggeplassen: Beskyttelse og sikkerhet med kjøreplater

Kjøreplatene i Multiarena’s sortiment utgjør en integrert del av sikkerhetsplanen på byggeplassen. De gir tunge kjøretøy økt stabilitet og grep, noe som reduserer risikoen for ulykker og skader. Disse platene er spesielt nyttige på glatte eller ujevne overflater, hvor kjøretøy lett kan miste grepet.

Våre beskyttelsesplater har en solid og sklisikker overflate som gir et sikkert underlag for tyngre kjøretøy. Dette er avgjørende på våte eller gjørmete overflater, og reduserer sjansen for at kjøretøy skal skli eller sette seg fast. Platene kan tåle høy vekt, noe som gir deg trygghet når du håndterer tunge maskiner og utstyr.

En annen fordel er at de beskytter underlaget. Ved å skape en jevn overflate reduseres potensialet for utglidning og ukontrollert bevegelse, noe som bidrar til å redusere risikoen for personskader. Uten disse platene kan underlaget bli skadet, noe som kan føre til kostbare reparasjoner.

Multiarena tar sikkerheten til din bedrift på alvor. Vi markedsfører kjøreplater som beskytter både mennesker, eiendom og utstyr. Våre komposittplater gir sikker tilgang til utfordrende arbeidsområder, skaper stabile arbeidsplattformer og beskytter ditt utstyr under ulike klima- og værforhold. Vi streber alltid etter å tilby løsninger som forbedrer sikkerheten og effektiviteten på din arbeidsplass.

Løsningene vår gir også sikre tilgangsveier over ulike typer terreng. De beskytter utstyret ditt ved å unngå myke og ustabile jordforhold, og bidrar til trygg transport av kjøretøy og utstyr til arbeidsstedet. Med disse robuste platene kan du enkelt transportere utstyr og materialer over ulike typer terreng, fra bløt og gjørmete jord til hard og ujevn grunn.

Ved å bruke løsningene fra Multiarena, oppnår du din sikkerhetsplan samtidig som du beskytter investeringene dine. Disse platene gir stabilitet for tunge lastebiler, kraner og annet utstyr, slik at de kan arbeide trygt og effektivt.

Sikkerhet er ikke bare en prioritet på en arbeidsplass, det er en nødvendighet. Ved hjelp av våre produkter er du alltid på den sikre siden. Dette er grunnen til at så mange bedrifter stoler på Multiarena for deres behov for kjøreplater. Ved bruk av disse platene kan du være sikker på at du har tatt de nødvendige skrittene for å sikre din byggeplass.

I tillegg til å forbedre sikkerheten, bidrar kjøreplatene også til økt effektivitet på arbeidsplassen. De gjør det mulig for kjøretøy å bevege seg raskere og mer effektivt, noe som kan redusere tiden det tar å fullføre prosjekter og øke produktiviteten.

Kjøreplater er også svært holdbare og krever minimal vedlikehold. Dette betyr at de kan tåle krevende forhold over lengre tid, noe som gjør dem til en kostnadseffektiv løsning for mange bedrifter.

I tillegg tilbyr vi kundestøtte og teknisk hjelp. Vårt team av erfarne fagfolk står klare til å hjelpe deg med alle dine spørsmål og behov, enten det gjelder installasjon, bruk eller vedlikehold av kjøreplatene.

Hos oss handler det ikke bare om å selge produkter, det handler om å tilby løsninger som hjelper bedrifter med å oppnå sine mål. Med våre solide løsninger kan du være trygg på at sikkerheten på byggeplassen din er ivaretatt.

Miljøvennlig løsning

Når du bruker kjøreplatene våre, minimeres påvirkningen på det naturlige underlaget, noe som gjør det mulig å transportere tungt utstyr og materialer uten å forårsake skade på miljøet.

Så enten du er en entreprenør, driver med idrettsarrangementer eller planlegger festivaler, kan kjøreplater være den ideelle løsningen for deg. Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller for å diskutere dine spesifikke behov. Vi er her for å hjelpe deg med å finne den perfekte løsningen for ditt prosjekt.

Konklusjon:

Kjøreplater gir en kostnadseffektiv løsning for beskyttelse av underlag, samtidig som de minimerer risikoen for skader. Med et bredt utvalg av dimensjoner, tykkelser og tilleggsfunksjoner, er det lett å skreddersy den ideelle kjøreplaten for dine spesifikke behov. Ved å velge kjøreplater produsert fra resirkulerte materialer, bidrar du dessuten til å støtte bærekraftige produksjonsmetoder og redusere miljøbelastningen. Uansett om du er entreprenør, idrettsarrangør, festivalarrangør eller tilhører en annen bransje som krever solid underlagsbeskyttelse, er kjøreplater et fremragende valg for deg.

Kjøreplater i fra Multiarena - Markedets største produktportefølje.

Ledende leverandør av kjøreplater / kjørematter med kraftfulle løsninger for entreprenørmarkedet

Multiarena tilbyr ulike systemer for kjøreplater som imøtekommer et voksende marked for varierende typer beskyttelsesplater med et bredt spekter av løsninger!

Selskapets brede portefølje av mobile gulv kan egne seg for å lage midlertidige kjøresoner over sårbart terreng. DuraDeck keyrðarplötur/kjørematter, Signa Road terrengbeskyttelsesmatter og MegaDeck riggmatter utfyller entreprenørmarkedet med kjempesterke plater til bruk for vei -og landskapsentreprenører.

Enten det er for enkeltmannsbedriften med minigraver, anleggsgartneren, eller for et nasjonalt eller internasjonalt konsern med flere forretningsområder, gir vår portefølje et ideelt grunnlag for enhver anleggsplass!

Med Multiarena’s løsninger får du kjøreplater i plast med vektbærende kapasitet på opptil 600 psi (42,18 kg/cm2). Disse platesystemene kan danne en midlertidig vei, en midlertidig parkeringsplass, eller en stabil arbeidsplattform for de tyngste kranene og anleggsmidlene.

Produktene av HDPE med høy tetthet, inneholder spesialiserte fyllstoffer som gjør kjøreplatene veldig sterke. UV og anti-statiske tilsetningsstoffer sikrer at disse komposittplatene tåler tunge konstruksjoner og kjøretøy og gis lang levetid. Multiarenas kjøreplater kan enkelt vaskes, lagres og sendes til neste anleggsplass. Platene kan brukes år etter år og gir en god avkastning på investeringen.

Bildekavalkade:

Signaroad - Kjøreplater i bruk på eventområde
Signaroad - Kjøreplater i bruk på eventområde
signaroad-install-2-1024x683
Signaroad - Kjøreplatene er lette å montere
Signaroad kjøreplater for store arrangementer
truck_duradeck
Duradeck - Tunge kjøretøy ingen hindring
duradeck72
Duradeck - Sterke kjøreplater i plast
duradeck75
Duradeck - Kjøreplater for å beskytte sårbart terreng
megadeck_myrmatter56
Megadeck myrmatter - Ideellt for våtmarksområder
megadeck-square
Megadeck mattene er enkle å montere og håndtere
megadeck_myrmatter27
Megadeck Kjøreplater brukt for midlertidig vei
Busch-Stadium-5-ArmorDeck
Armordeck - Entreprenørenes førstevalg for beskyttelse av stadion
ArmorDeck installed
ArmorDeck er spesialkonstruert som arenagulv og stadiongulv
Stor lift på ArmorDeck3
Armordeck - Kjøreplater for sikker adkomst

Videoer

Oppsummering:

Vi tilbyr et omfattende sortiment av mobile veisystemer, og imøtekommer et voksende marked. Produktutvalget, som inkluderer DuraDeck kjøreplater/matter, SignaRoad kjørematter og MegaDeck riggmatter, kan tilpasse seg ulike behov – alt fra midlertidige veier og parkeringsplasser til anleggsområder og eventområder.

Disse platene er laget av sterk HDPE med høy tetthet, og er tilsatt UV- og anti-statiske tilsetningsstoffer for å motstå tunge konstruksjoner og kjøretøy. Enkel vask, lagring og transport til neste anleggsplass er mulig med disse produktene.

Vektbærende kapasitet på opptil 600 psi gjør platene vi tilbyr ideelle for både enkeltmannsbedrifter og store konsern med flere forretningsområder. Ulike underlag som asfalt, brostein, sand, grus, våtmarksområder, strandsoner, barmarksområder, nasjonalparker, skogsmark, torv- og myrlandskap kan beskyttes ved bruk av platene. De gir beskyttelse for menn, maskiner og utstyr, samt hindrer gjørmetilstander.

Aktuelle spørsmål:

Hva kan Multiarena tilby av beskyttelsesplater for sikring av sårbare områder?
Multiarena har et bredt utvalg av kjøreplater og kjørematter for midlertidige anlegg, parkeringsplasser og eventområder. I sortimentet finner du DuraDeck Mats, Signa Road Mats, MegaDeck Rig Mats og mobile gulv, alle spesialdesignet for å beskytte sårbare områder som plener, parker, hageanlegg, våtmarksområder og strandsone. Disse slitesterke produktene tåler tung trafikk og tøffe værforhold, og er enkle å montere og demontere. Skreddersydde løsninger er tilgjengelige for å møte dine spesifikke krav, slik at vi kan finne den beste tilpasningen for prosjektet ditt.

Hvilke materialer er våre kjøreplater laget av?
Kjøreplatene er laget av HDPE med høy tetthet og inneholder spesialiserte fyllstoffer for å gi styrke og holdbarhet.

Hva kan  beskyttelsesplatene brukes til?
Beskyttelsesplatene kan brukes til å lage en midlertidig vei, parkeringsplass eller arbeidsplattform for de tyngste kranene og anleggsmidlene.

Hvor stor vektbærende kapasitet har våre kjøreplater / kjørematter?
Multiarenas beskyttelsesplater har vektbærende kapasitet på opptil 600 psi (42,18 kg/cm2).

Er kjøreplatene enkle å lagre og transportere til neste anleggsplass?
Ja, de er enkle å vaske, lagre og transportere til neste anleggsplass.

Møt Multiarena AS: Din pålitelige partner for mobile gulv- og veiprodukter

Torgny Lars Bakken
Torgny Lars Bakken

Multiarena AS, en ledende nordisk leverandør innen mobile gulv- og veiprodukter, har siden etableringen i 2009 dedikert seg til å levere løsninger som sikrer optimal utnyttelse av forskjellige områder og arenaer. Basert i Skien, Norge, har vi vokst til å bli en betrodd samarbeidspartner for klienter i et bredt spekter av bransjer. Vi har agentur i Norden, samt Latvia, for en rekke av det USA baserte firmaet Signature Systems sine produkter. Vår kundemasse strekker seg over 5 land.

Som ditt go-to-selskap for mobile gulv- og veiprodukter, er Multiarena AS mer enn bare en leverandør. Vi er din partner for suksess, forpliktet til å tilby de beste løsningene for dine unike behov.

Vi spesialiserer oss på levering av et bredt sortiment av produkter, fra mobile gulv for stadioner, parkområder, naturgressområder og kunstgressbaner, til dansegulv, kunstige isbaner og kjøreplater. Vi leverer også gjerder og sikringsløsninger, som er avgjørende for å opprettholde sikkerheten på disse stedene.

Med vår solide bransjeerfaring og ekspertise innen blant annet kjøreplater, kan vi garantere den beste løsningen for ditt prosjekt. Vår dedikasjon til utmerket service og levering av kvalitetsprodukter har resultert i en lang liste med fornøyde kunder. Vårt hovedfokus er utleie og leasing av diverse maskiner, utstyr og materielle varer, noe som gir oss muligheten til å tilpasse oss dine spesifikke behov.

Multiarena AS ble grunnlagt den 24. juli 2009 og registrert som et selskap den 22. august samme år. Selskapet er ledet av Torgny Lars Bakken, som også er styremedlem. Født i 1967, er Bakken en Skien-basert leder med engasjement i politiske spørsmål og en lidenskap for sportsfiske.

Velg Multiarena AS som din samarbeidspartner og sett dine behov og prosjektsuksess i førersetet.

kundeprosjekter

Elton John konsert - Skagerak Arena

Multiarena AS har sitt hovedagentur fra Signature Systems LLC. Vi startet opp vår virksomhet i 2008; hvor vår aller første utfordring var tildekking av Odd Stadion til Elton John konsert

Produktene UltraDeck 2 og EventDeck 1 ble brukt med suksess. Etter dette fikk vi tildelt et eksklusivt agentur fra Signature Systems LLC; etter avtale med selskapets gründer Arnon Rosen, og med vice president Jason Frew. Her kan du høre Jason fortelle fortelle litt om vår bransje og business i denne podcasten: https://lnkd.in./dE9xVii

Svært hyggelig å få fornyet tillit som leverandør av ArmorDeck3 til Color Line Stadion; nå senest i forbindelse med Green Days konsert på stadion den 9.juni.

Green Day benyttet seg av Europas største scene, og ArmorDeck gjorde nok en gang jobben med å virkeliggjøre et stort arrangement.

Multiarena AS har fått gleden av å være leverandør til landsleiren for KFUK-KFUM Speidere, som avvikles i Forsand, beliggende i naturromantiske omgivelser innerst i Lysefjorden. Her bidrar Multiarena AS med å legge ArmorDeck3 som dekke både i idrettshallen og i teltene omkring, hvor det også lages kjøreveier inn til de ulike plassene. Speidernes «maur» var på plass for å rigge til i forkant av det store innrykket, og fortjener offentlig skryt for sin gode arbeidsmoral. Multiarena AS uttrykker stor forståelse for at en bakgrunn i Speideren kan være godt å ha på sin CV. Multiarena AS takker KFUK-KFUM Speidere for oppdraget, og ønsker alle til lykke med landsleiren!

Leigja eða kaupa? óskaðu eftir tilboði!

Bruksområder

VÖRUR

Signaroad

Kraftige kjøreplater som tåler tunge kjøretøy og mye belastning

MegaDeck

Støtter de aller tyngste belastningene over det tøffeste terrenget i de mest utfordrende omgivelsene.

DuraDeck

Sterk mobil vei for adkomst og transport. Formes etter terrenget og tåler tunge kjøretøy.

ArmorDeck

Kraftige kjøreplater som tåler tunge kjøretøy og mye belastning